Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ), реагира на висината на најавеното зголемување на платите во јавната администрација бидејќи истото во ниту еден случај не може да ја подобри материјалната и социјално - економската положба на вработените во администрацијата и правосудството.

Разочарувачки е да се каже, но скоро 70% од вработените во државната администрација и правосудство примаат плата која е под просекот на државата. Моменталната нето плата на вработен во државна администрација со 25 години стаж во работењето и високо образование се движи од 20.000,00 денари до 22.000,00 денари. Дури и со зголемување на платите од 5% повторно процентот на вработени во државната администрација и правосудство кои имаат примања под републичкиот просек ќе биде огромен.

 Последното зголемување на платите во државната администрација беше во 2014 година, а сите други додатоци и надоместоци на плата се замрзнаа со мерките на штедење воведени во 2008 година, и со фамозниот Закон за извршување на буџет кој не дозволува исплата на ниту едно право кое го имаат вработените во администрацијата и правосудството.

Во изминатиот период бевме сведоци на исплата на огромни средства на име патни трошоци на пратениците во Собранието на Р. Македонија кои достигнуваа и до 12.000,00 евра за 6 месеци, а кога вработените во администрацијата се упатуваат на извршување на работни задачи надвор од местото на работење не само што не им се исплаќаат патни трошоци туку користат сопствени возила, самите ги плаќаат трошоците за пат и гориво, не им се исплаќаат прекувремени часови, а на крај не им се надоместуваат трошоците за службените патувања.

Во буџетот за 2019 година, предвидени се 50 милиони евра за покривање на дупките во буџетите на општините направени од не домаќинско работење на градоначалниците, во судскиот буџет редовно остануваат не искористени средства, но кога ќе стане збор за реално покачување на платите на вработените секогаш одговорот е дека Буџетот нема доволно средства. 

Во текот на вчерашната презентацијата на Буџетот, Министерот за финансии истакна дека администрацијата ќе биде клучен носител на преговорите за приклучување кон НАТО и ЕУ, а ние прашуваме како ќе се мотивира администрацијата која има месечни примања далеку помали од Синдикалната минимална кошница која за месец октомври 2018 година изнесува 32.507,00 денари, да биде клучен носител на пристапните преговори?  

Синдикатот на УПОЗ е подготвен да преговара за измени во политиката и системот за пресметка и исплата на плати во државната администрација со кој конечно би се исплаќале реални плати на вработените, а воедно би се зајакнала и нивната материјална и социјално -  економска состојба. 

Се дотогаш ваквите покачувања со одложена примена и кои во ниту еден случај нема да ја подобрат материјалната состојба на вработените нема да допринесат кон ништо друго освен кон зголемување на незадоволството на вработените.

На конференцијата на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ која се одржа на 06.11.2018 година и на која учествуваа Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и Министерот за прада Проф. д-р Рената Дескоска и нејзиниот заменик Оливер Ристоски главна тема на расправа беа неколку прашањапотпишување на Гранскиот колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи, зголемување на платите на административните и вработените во правосудството (судски службеници, јавно - обвинителски службеници и вработените во КПУ и ВПУ)  и другите вработени во јавната администрација, Измени на Законот за судска служба во делот на додатоците на плата и нивна исплата, враќање на незаконски одземените плати на судските службеници за време на штрајкот во 2016 година, исплата на додатоците на плата на јавно обинителските службеници и уште многу други прашања значајни за правата од работен однос за членовите на Синдикатот на УПОЗ.

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) го одржа годишниот состанок на кој учествуваа сите претседатели на синдикалните организации членки на Синдикатот на УПОЗ, како и претставници на членовите на Советот на ССМ од Синдикатот на УПОЗ, Надзорниот одбор, Статутарната комисија, Секцијата на млади и Секцијата на жени.

Учество во работата на годишниот состанок зедоа и министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, минстерката за правда Рената Дескоска Тренеска и заменик-министерот за правда Оливер Ристовски.

Главен акцент на расправата беа актуелните проблеми на членовите на Синдикатот на УПОЗ во остварувањето на правата од работен однос, како и активностите околу потпишувањето на Гранскиот колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи, односно финализирање на активностите за негово потпишување. 

Преговорите за потпишување на Гранскиот колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи меѓу претставниците на Владата и Синдикатот на УПОЗ почнаа кон крајот на август кога беше одржана и првата работна средба на која беше утврдена динамиката со која работните групи од двете страни почнаа да ги усогласуваат евентуалните разлики во Предлог - текстот на Колективниот договор .

Синдикатот на УПОЗ очекува во најскоро време да се потпише Колективниот договор и доколку се потпише тој ќе биде прв Грански колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи после 1995 година. Во него е предвидено да се добијат поголеми права од оние кои се предвидени во законите.

Во таа насока, претседателот на УПОЗ Пецо Грујовски истакна дека: она што е важно за Синдикатот е тоа што овој Колективен договор ќе ги уреди и унапреди правата на вработените и што е најважно ќе ги опфати и вработените во правосудството.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо грујовски исто така истекна дека: „ Со ваквиот социјален дијалог, се создава можност да ги регулираме најбитните права за вработените, штрајковите и протестите да ги замениме со дијалог и преговори за конечно може да се работи во мирна атмосфера. Се отвара можност да ги зголемиме платите, да се изменат посебните закони за службениците во администрацијата и правосудството или да се донесат новиа во Законот за судска служба да се регулира делот на додатоците на плата што до овој момент ги немаа единствено судските службеници”.

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски рече дека потпишувањето на Колективниот договор е значајно и за нив. Потенцираше дека претставници од министерствата за јавна администрација и информатичко општество, за правда, за финансии и за труд и социјална политика, се дел од работната група. Тие заедно со претставниците на Синдикатот разговараат за конкретни решенија и потпишување на нов Колективен договор.

Пред претставнивците на Синдикатот на УПОЗ, министерот Манчевски ги информираше присутните дека работните групи усогласиле некои одредби во Колективниот договор како што се деновите на платено отсуство заради лични и семејни потреби и тоа до седум работни дена во годината и правото на неплатено отсуство. Во институциите каде што има синдикална организација, на претставникот да му биде овозможено да биде дел од функционалната анализа на самата институција, а исто така се утврдил и надоместокот на трошок поврзан со работата и други прашања.  

Лично тој очекува  Колективниот договор наскоро да биде потпишан: ,,Јас сум оптимист и се надевам дека до крајот на оваа година да го потпишеме и да се обидеме да ги задоволиме барањата на Синдикатот. Се разбира, не може се, за некои работи разговаравме и ќе разговараме, за некои се разбравме за некои се критикуваме и така треба да биде”, подвлече Манчевски.

На овој состанок министерот ги информираше присутните членови на Синдикатот и за реформите предвидени во администрацијата за следната година, со цел да се заведе ред во  институциите, но и да се воведе високо административна служба за да се спречи политизацијата на јавната администрација.

Министерот Манчевски пред претседателите на синдикалните организации членки на Синдикатот на УПОЗ најави дека се водат разговори за зголемување на платите во администрацијата кои за кратко време ќе бидат соопштени. Тој потврди дека во буџетот за следната година се предвидени средства за зголемување на плати во администрацијата.

На состанок министерката за правда Рената Дескоска Тренеска потенцираше дека Владата е отворена за социјален дијалог со синдикатите и со сите оние кои се за подобрување на правата на вработените при што рече„Паралелно со дијалогот за колективен договор имаме и законодавни процеси кои се одвиваат. Во делот на измената на Законот за судска служба, разговаравме за одредени можни решенија со претставниците на УПОЗ и наредниот период ќе бидат донесени измени во Законот за судска служба во делот на додатоците на плата, и истите, да се исплаќаат. Истото се однесува и за јавно - обвинителските службеници.

Исто така, таа информираше дека на ЕНЕР е објавен Законот за извршување на санкции, на кој процес му претходел дијалог со Синдикатот. Таа најави и зглоемување на платите во рамките и на правосудните органи, и се очекува позитивна одлука во Владата во однос на овие прашања: „Буџетот за судството за следната година ќе биде поголем од оваа година. Се надевам дека ќе овозможиме реализација на овие средства“, рече министерката.

На крајот од расправата претседателот на УПОЗ Пецо Грујовски заклучи дека: „Остануваат отворени неколку прашања кои се однесуваат на барањата на Синдикатот, но важно е дека после долго време имаме Влада која е спремна да ги чуе нашите барања и заеднички да изнајдеме решение за сите проблеми, да имаме социјален дијалог и да потпишуваме колективни договори. Без конкретни резулатти социјалнот дијалог не би го добил вистинското значење. 

На состанокот се посвети внимание и на проблемот со враќање на платите што им беа незаконски одземени на судските работници за време на штрајкот во 2016 година. Во таа насока, заменик-министерот за правда Ристовски потенцираше дека за решавање на прашањето со одземените плати на судските службеници, наредната недела ќе се одржи средба на која ќе се изнајде можно решение како да се вратат овие пари, со цел да се спречи истите да се наплатат по судски пат и со тоа да биде оштетен и Буџетот на РМ. Притоа тој потенцираше дека Министерство за правда не е директно надлежно за враќање на тие средства, туку тоа е Судскиот буџетски совет.

На состанокот се отворија и други прашања значајни и поврзани со работата на синдикалните организации, формирање на нови синдикални организации, придобивање на нови членови и слично.

Наоѓање на конечно решение за враќање на задржаните плати за време на штрајкот и временска рамка за исплата на истите, измена на Законот за судска служба, зголемување на платите во судовите и обвинителствата, решавање на проблемите на вработените во судската и затворската полиција и исплаќање на обврските спрема вработените беа дел од прашањата за кои се разговараше на средбата со Министерката за правда Проф. д-р Рената Тренеска-Дескоска.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, Претседателот на Здружението на судска администрација Борче Тасевски потпретседателот за правосудство на Синдикатот на УПОЗ Верица Тасева, членот на Извршниот одбор и Претседателството на Синдикатот на УПОЗ Насуф Ќамили и претседателот на Синдикалната организација на јавните обвинителства Изабела Илиева остварија работна средба со Министерот за правда проф. д-р Рената Дескоска и Директорот на Управата за извршување на санкции Јовица Стојановиќ.

На средбата претставниците на Синдикатот на УПОЗ ја запознаа министерката за моменталната состојба и растечкото незадоволство на вработените во судовите и побараа итно решение за проблемот со задржаните плати за време на штрајкот во 2016 година и измена на Законот за судска служба.

 Претставниците на Синдикатот на УПОЗ на министерката и доставија и докази од кои лесно може да се утврди дека постапката за кратење на платите за време на штрајкот беше незаконска и истакнаа дека доколку не се изнајде решение во најбрз временски рок вработените во судовите преку Синдикатот на УПОЗ ќе поднесат огромен број на тужби кои дополнително ќе го оштетат буџетот на Р. Македонија, а не се исклучени и други форми на искажување на незадоволството.

Истовремено, беше истакнато дека Синдикатот повторно не е вклучен во носењето на измените на законите и дека со предложените измени во Законот за судска служба повторно судските службеници не ги добија бараните додатоци на плата во висина од 35% како што тоа го добија судиите, обвинителите и обвинителските службеници.

Министерката исто така беше запознаена и со проблемите во одредени судови во врска со признавање, односно не признавање на стекнатото образование на вработените што создава дополнително незадоволство бидејќи се јавува разлика од суд до суд.

И на оваа средба се истакнаа проблемите на судските полицајци и се побара конечно решавање на акумулираните проблеми во врска со униформите и опремата, не правилната пресметка за надоместоците на плата и не исплаќањето на додатокот на плата од 20% за висок ризик и сложеност на работните задачи.

Во врска со проблемите на вработените во јавните обвинителства, на министерката и беа доставени Пресуди од основните и апелационите судови со кои на вработените кои поднесоа тужби за разликата за неисплатени додатоци на плата истите им се досудуваат и повторно се побара да се изнајде заедничко решение за исплата на одвие додатоци со цел да не се оптоварува Буџетот на Р. Македонија со трошоците на судските постапки. Исто така, се истакна и потребата од вработување на нови вработени во јавните обвинителства како и не исплаќањето на степенот на кариера.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ побара наредната недела да се одржи посебен состанок за вработените во Казнено поправните и Воспитно поправните установи на кој би се истакнале сите проблеми со кои се соочуваат вработените во овие установи.

Министерката Тренеска-Дескоска во врска со проблемот за враќање на незаконски задржаните средства истакна дека на 22.08.2018 година, за овој проблем разговарала со Министерот за финансии и Премиерот на Р. Македонија кои се запознаени со проблемот и ги информираше претставниците на Синдикатот дека постои воља за решавање на проблемот но се бара правно издржано решение за враќање на средствата. Претседателот на Синдикатот на УПОЗ инсистираше најитно да се најде решение и веќе не смее да се одлага решавањето на овој проблем. Побара Синдикатот да добие конечен и позитивен одговор најмногу за 10 дена.

Во врска со измената на Законот за судска служба и добивање на додатоците на плата за судските службеници, Министерката ги информираше присутните дека, Комисијата за реформи во правосудството утврдила динамика за измена на овој Закон и тоа, во првата фаза да се направат измени со кои би се овозможиле нови вработувања, а потоа да се донесат останати измени на Законот. Министерката истакна дека нејзина определба е вработените во судовите да мора да ги добијат овие додатоци на плата и прашање на време е само кога тоа ќе се случи.

Министерката истакна дека со Министерот за финансии се разгледувало и барањето на Синдикатот на УПОЗ за зголемување на платите за вработените во правосудството и дека се одвоени средства за зголемување на платите за вработените. 

Министерката Тренеска-Дескоска изрази подготвеност и воља за решавање на сите отворени прашања кои ги поставија претставниците на Синдикатот и изрази убедување дека Синдикатот ќе биде вклучен во сите измени на законските и подзаконските акти кои се однесуваат на вработените во правосудството.

Синдикатот на УПОЗ претставуван од Секцијата на млади, од 27.07 до 30.07.2018 година, зема учество на летната школа организирана од Синдикатот на Управата на Република Српска, на која покрај овие два синдикати, учествуваа и Синдикатот на управата на Србија и Синдикатот на Управата и Правосудството на Црна Гора.

Проект “ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА НА МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИ ОД РЕГИОНОТ И ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ДОБРИТЕ ПРАКСИ И УЧЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ ПОЛИТИКИ беше финансиран од WESTERN BALKANS FUND а организиран од страна на Синдикатот на управата на Република Српска кој се одржа на Козара, во хотел Монументум од 27.07 до 30.07.2018 година каде Синдикатот на УПОЗ како партнер на овој проект имаше значајна улога.  

 За време на работниот дел, младите синдикални претставници разменија идеи и начин на функционирање на нивните синдикати со што едни од други имаа можност за споделување на искуства низ кои поминале. Од страна на организаторот кој на мошне интересен начин го задржи вниманието на учесниците, на крајот искажаа дека за нив ова преставува огромен успех, но и за едукаторите и сите учесници. Во тридневниот престој, покрај работниот дел, синдикалните претставници имаа можност да го посетат фестивалот Козара пул фест, на кој настапија реномирани бендови.

Во наредниот период ќе биде организирана средба на која заеднички регионалните координатори ќе ги подготват натамошните активности.