Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија чиј скратен назив е Синдикатот на ...

Семинари „ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЛИДЕРИ И АКТИВИСТИ“ 16-18.06.2011, Охрид „ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЛИДЕРИ И АКТИВИСТИ“ 15-17.04.2011, Охрид Синдикални Школи 30 ...

Органи на УПОЗ {tab title="Конгрес"} {tab title="Претседател"} Претседателот на Синдикатот го избира Конгресот. Претседателот на Синдикатот на УПОЗ професионално ја извршува должноста и: а) Го ...

Пристапница Пристапница  Статут СТАТУТ на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на РМ Програмски насоки на Синдикатот на УПОЗ ...
That's All