• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

11.10.2019 година

Кои се моделите за кои се размислува, дали воопшто ќе се спроведат, кои се ставовите на засегнатите страни, Синдикатот, работодавачите и Влдата.

На оваа тема во Економскиот магазин дебатираа Генералниот Секретар на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, Билјана Николовска Жагар од Министерството за информатичко општество и администарција и Ангел Димитров од Организација на работодавачите.