Региони

Регионални координатори на Синдикатот на УПОЗ

Регион Име и Презиме Контакт Телефон
Скопје    
Тетово Илиана Исајловска Атанасоска
Насуф Ќамили
078/856-568
076/444-702
Гостивар Илија Трпески 076/464-616
Дебар Рифат Деде 046/832-056 070/895-705
Кичево Тино Алексов 045/223-001 070/223-926
Струга    
Охрид Гоце Кузески  
Битола Славчо Георгиевски 078/482-412
Прилеп Бранко Ристевски 077/607-505
Крушево    
Кавадарци Трајанка Бошевска 070/324-684
Велес Горанчо Чолаков 075/484-440
Свети Николе Сашо Зафировски  
Куманово Синиша Ќириќ 078/482-491
Ресен Сашо Пецалевски 078/482-486
Крива Паланка Зоран Павловски 031/375-035 075/250-374
Делчево    
Берово Славчо Пандурски 076/482-286
Штип Верица Тасева
Сашо Велковски
078/482-402
076/464-725
Радовиш    
Струмица Борис Димитриев  
Гевгелија    
Неготино   -
Кочани Гоце Серафимов 078/482-490
Виница    
Пробиштип    

{/slider}

Регионални Координатори на ССМ

Јован Цветковски 072/307-637 Центар 02/3230-162
Симон Силјаноски 070/235-350 Битола 047/232-218
Нуртен Јајага 072/307-641 Дебар 046/831-623
Сеабедин Шакиров 072/307-642 Велес 043/231-513
Стојко Мурџевалевски 072/307-646 Кавадарци 043/415-131
Борис Андрески 072/307-647 Кичево 045/225-200
Миле Спасовски 072/307-649 Куманово 031/412-433
Деан Петковски 072/307-650 М.Брод 045/274-359
    Неготино 043/361-311
Драган Цветаноски 072/307-652 Охрид 046/262-982
Ванче Трајчевски 072/307-654 Пробиштип 032/483-003
Зорка Андова 072/307-655 Радовиш 032/635-055
    Ресен 047/451-008
Св.Николе 032/443-150 Јанка Јованова 072/307-658
Струга 046/786-239 Васил Глигоров 072/307-659
Васил Глигоров 072/307-659 Струмица 034/321-532