• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

Одржана работна средба со претседателката на инспекцискиот совет

18.12.2017 година
На средбата со новиот Претседател на инспекцискиот совет беше разговарано за измени на Законот за инспекциски надзор, актуелните проблеми со кои се соочуваат инспекторите, опременоста, колективниот договор за вработените во инспекторатите и зголемување на платите на инспекторите.

Повеќе...

Синдикатот на УПОЗ се обрати со писмо до претседателот на владата на РМ

18.12.2017 година

Иако после локалните избори ни беше ветена средба од страна на Министерот за финансии со Претседателот на Владата на РМ, за изнаоѓање решение со скратените пари за штрајкот во правосудството во 2016 година, таа средба се уште не се одржа.

Повеќе...

Формирана секција на млади и секција на жени

На 12.12.2017 година и 13.12.2017 година се формираа Секцијата на жени односно Секцијата на Млади. Истите во наредниот период ќе служат за едукација на жените за како до подобри синдикални лидери, а Секцијата на млади ќе едуцира и ќе изнаоѓа решенија за подобра информираност на секој член.

Повеќе...