Дали работодавачот има право да ме испрати на работа од дома, за време на вонредната состојба?

Дали работодавачот има право да ме испрати на работа од дома, за време на вонредната состојба? Дали работодавачот има право да ме испрати на работа од дома, за време на вонредната состојба?
Watch the video