Кои мерки за здравствена заштита на работното место ми следуваат за време на вонредна состојба?

Кои мерки за здравствена заштита на работното место ми следуваат за време на вонредна состојба? Кои мерки за здравствена заштита на работното место ми следуваат за време на вонредна состојба?
Watch the video