• sl0.jpg
 • sl1.jpg
 • sl2.jpg
 • sl3.jpg

И ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА ГИ УСОГЛАСИ ПЛАТИТЕ СО ПОРАСТОТ НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ПРЕКУ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

01.07.2022 година

rsz_20220630_162313.jpg

На ден 30.06.2022 година, во просториите на Општина Струмица, се потпиша Колективен договор за вработените во Општина Струмица. Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Струмица Никола Стоилов од едната страна и Градоначалникот на Општина Стумица Костадин Костадинов од дргата страна.

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските, одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на вработените при Општина Струмица и тоа усогласување на платите со порастот на минималната плата, зголемен износ на регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди и можност за исплата на 13-та плата.  

Повеќе...

ДОГОВОРЕНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР

01.07.2022 година 

таравари.jpg

Синдикатот на УПОЗ преставувана од Претседателот Трпе Деаноски и Градоначалникот на општина Гостивар д-р Арберн Таравари, на 30.06.2022 година, потпишаа анекс на колективниот договоро за вработените во Општина Гостивар, со што се усогласија платите во износ од 2.806,00 денари. 

На средбата беше дискутирано и за начинот на остварување на поголеми права за вработените во општината, а со ова потпишување на Анексот на Колективниот договор сите вработени ќе добијат усогласување на платите со порастот на минималната плата. 

ОДРЖАНИ 27-мите СПОРТСКИ ИГРИ И СРЕДБИ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

13.06.2022 година

Во фер и натпреварувачка атмосфера од 09.06 до 12.06.2022 година, во Хотелскиот комплекс Метропол се одржаа 27-мите спортски игри и средби на Синдикатот на УПОЗ. Оваа година, учество зедоа над 420 учесници на Синдикатот на УПОЗ од 35 синдикални организации и тоа од:

 • Основен суд Куманово
 • Основен суд Кочани
 • Државен пазарен инспекторат
 • Јавните обвинителства на РСМ
 • Државен инспекторат за земјоделство
 • Казнено поправна установа Затвор Штип
 • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • Државен завод за ревизија

  Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

25.05.2022 година

20220525_132324.jpg

Во просториите на Општина Демир Капија на ден 20.05.2022 година, со кој се унапредија правата на вработените од работен однос во Општина Демир Капија.

Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Општина Демир Капија, претставувани од Претседателот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација Јулијана Гацева од една страна и Градоначалникот на Општина Демир Капија Лазар Петров го потпишаа Колективниот договор за вработените Општина Демир Капија.  

Повеќе...