• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ЕВЕ КАКО СЛОВЕНИЈА ЌЕ СЕ СПРАВИ СО КРИЗАТА - ГРАЃАНИТЕ ВО ПРЕДЕН ПЛАН

30.03.2020 година

Словенечката Влада го претстави т.н. “Мега корона Закон” со кој граѓаните и економијата ќе добијат три милијарди евра

Словенечката Влада, по дводневното заседание, конечно го усогласи и објави таканаречениот “Корона Закон” со кој граѓаните и компаниите ќе добијат директна државна финансиска помош од три милијарди евра. Целта на овие закони е да се ублажи финансискиот удар врз граѓаните и економијата поради епидемијата на корона вирусот.

Според одлуката, сите само вработени, кои поради епидемијата не можат да остварат соодветен приходи, ќе добијат помош од 700 евра, а државата ќе им ги плати и придонесите.

Повеќе...

СИНДИКТОТ НА УПОЗ БАРА ТОВАРОТ НА ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ДА ЈА ПОНЕСАТ БОГАТИТЕ

29.03.2020 година

Денес, Синдикатот на УПОЗ испрати соопштение до јавноста со кое укажува дека не е солидарно товарот од кризата да го понесат и оние со најниски примања кои и во нормални услови одвај го поминуваат месецот, задолжени со кредити со цел да опстанат и да обезбедат егзистенција за своите семејства. 

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија  (УПОЗ), деновиве со загриженост ги проследи и последните настапи и изјави на челниците на владеачката партија, а во врска со предлог мерките со кои на вработените во администацијата и јавниот сектор за месеците април и мај треба да им се исплати минимална плата.

Синдикатот на УПОЗ и натаму смета дека вака предложените мерки се избрзани, популистички и не одржливи, особено по искажаната проценка дека вкупната заштеда од исплата на минимилна плата за два месеци на администрацијата и јавниот сектор е 30 милиони евра. За нас не е сфатливо зошто само во нашата држава се инсистира на кратење на платите до ниво на минимална плата и тоа од нај ниско платените, иако скоро сите држави во регионот и пошироко со превземените економски мерки воопшто или само процентуално ги намалуваат платите на вработените.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ Е ПРОТИВ МЕРКАТА ЗА ИСПЛАТА НА МИНИМАЛНА ПЛАТА

23.03.2020 година

Денес Синдикатот на УПОЗ писмено се обрати до Владата на РСМ и Министерството за информатичко општество и администрација кое ви го пренесуваме во целост. 

"Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија  (УПОЗ), како репрезентативен Синдикат  свесен за моментот во кој се наоѓа земјата и потребите од единство, солидарност, меѓусебно помагање и одговорност на сите граѓани, денес се обрати со барање до Владата на Р. С. Македонија во врска со предлогот изнесен од претседателот на Социјалдемократскиот сојуз (СДСМ) г- динот Зоран Заев.

Синдикатот на УПОЗ смета дека предложената мерка во делот на платите е дискриминаторска бидејќи јавната администрација и јавниот сектор се ставаат во понеповолна положба во однос на другите вработени. Предложената мерка за исплаќање на минимална плата за месеците април и мај за јавната администрација сметаме дека не е добро осмислена и таа остава само привид на некаква лажна солидарност. Доколку Владата го прифати овој предлог, значително ќе биде загрозена егзистенцијата на илјадници вработени во јавната администрација чии плати и онака се под просечната плата во државата.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО ДОНЕСУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ

11.03.2020 година

Во глава III од Колективниот договор каде што се регулираат правата на плата, надоместоци на плата и други примања, предвидено е дека вработениот има право на нив согласно закон, општите прописи за работни односи, овој колективен договор и поединечните колективни договори. Но за Синдикатот значајна придобивка е тоа што синдикалниот претставник ќе учествува во процесот на подготвување на буџетот на работодавачот што досега не беше случај. Исто така во овој дел важно е тоа што платата на вработените кои вршат помошно - технички работи со полно работно време и нормален учинок, не може да биде пониска од минималната плата утврдена со закон.

Повеќе...

ПОЗНАЧАЈНИ ПРИДОБИВКИ ОД ГРАНСКИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

02.03.2020 година

Синдикатот ќе има свој преставник при донесување на систематизацијата на работните места.

Во врска со потпишувањето на Гранскиот колективен договор, сакаме да ги информираме нашите членови, кои права ги добиваат со овој колективен договор. Во делот на општите одредби е договорено дека Синдикалните организации на Синдикатот на УПОЗ со свој претставник учествуваат во процесот на спроведување на вертикалната функционална анализа, изготвување на правилилници за внатрешна органиација и систематизација на работните места, како и на нивните измени и дополнувања.

Повеќе...