РАБОТНИ СРЕДБИ ВО ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ И ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС

Денес, во Основниот суд Кавадарци и Основниот суд Велес, претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, одржа работна средба со членовите на Синдикатот на УПОЗ и ги запозна со тековните активности и преземените иницијативи, кои се однесуваат на оваа група на вработени. 

Присутните беа информирани за текот на работната група која работи на новиот предлог - текст на Законот за судска служба, исплата на додатоците на плата итн. 

На состанокот во Велес, учествуваа и членовите од Државното правобранителство и Јавните обвинителства.