СИНДИКАТОТ НЕ СЕ ОТКАЖУВА ОД БАРАЊЕТО ДА СЕ ДОИСПЛАТАТ НЕИСПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА НЕЗАКОНСКИ ЗАДРЖАНИ ЗА ВРЕМЕ НА ШТРАЈКОТ

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) пред крајот на минатата година писмено се обрати до Владата со барање да помогне да се заврши започнатата работа околу исплатата на неисплатените средства незаконски задржани за време на штрајкот со која не беа опфатени сите вработени. Владата одговори дека не се противи  на намирувањето на законските побарувања како и остварувањето на правата на припадниците на судската полиција и помошно-техничкиот пероснал, но нема надлежност да врши влијание врз работата и одлучувањето на Судскиот буџетски совет или да решава за распределбата на средствата од истиот.

Во дописот до Владата од 11.11.2019 година, Синдикатот на УПОЗ ја известува за проблемите што веќе долг временски период се провлекуваат и не се решаваат иако беа обезбедени сите услови за нивно решевање.  

Имено, Владата на РСМ обезбеди средства кои беа наменети за исплата на задржаните средства за време на штрајкот во 2016 година во судовите. Исто така, во јули минатата година беше донесена и Одлука за исплата на задржаните средства за штрајкот на неколку рати од страна на Судскиот буџетски совет. Но со жалење мора да констатираме дека судската полиција и помошно-техничкиот персонал, вработените преминати во други организации и веќе пензионираните, не им е извршена исплата на незаконски задржаните средства.

За да може вработените во судкската полиција кои штрајкуваа да им се изврши исплата потребно е да се потпише Правилникот за исплата на додатоци на плата од Министерот за правда. За помошно-техничкиот персонал за кој СБС донесе одлука да се изврши исплатата како прекувремена работа до ден денес ниту еден престтедаел на суд не посатпил по истата таа одлука. Се опструира и исплатата на вработените кои преминале да работат во друг суд, или друга организација како и исплатата на веќе пензионираните!

И додека опструкциите траеја и бараат да биде се по закон, потенцираме дека кога се работи за челновите на Судскиот совет одлкуите експресно се спроведуваат! Па така, си донесоа одлука и си поделија додатоци на плата за судиите повисоки за 10 %, и секако притоа скратија кај судкската администрација за која додатокот го преполовија на 5 %. За нееднаквиот третман реагираше Синдикатот на УПОЗ, но добивме неразумен одговор дека во сепртември администрацијата добила 5 % покачување на плата! Некој очигледно намерно заборава или сака да заборави дека платите на судиите се регулирани со посебен закон и не прави разлика што е плата, а што додаток на плата и дека нив не ги опфаќа ова зголемување.

Затоа, побаравме и се уште бараме од Владата на РСМ да преземе мерки со кои Судскиот буџетски совет целост ќе ја реализира исплатата. Владата во одговорот од 24.01.2020 година одговори дека не се противи на намирувањето на законските побарувања како и остварувањето на правата на припадниците на судската полиција и помошно-техничкиот пероснал прит ота наведувајќи дека немаат надлежност да вршат влијание врз одлучувањето на Судскиот буџетски совет.