СИНДИКАТОТ НА УПОЗ СЕ ИЗБОРИ ЗА ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДКСК

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Р.Македонија (УПОЗ) во кој членува и синдикалната организација при Државната комисија за спречување на корупција земаа учество во дел од подготовките и изработката на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, кој што Собранието на Република Македонија веќе го донесе на седницата одржана на 17 јануари 2019 година.

Со овој значаен Закон се уредија мерките и активностите за спречување на корупцијата во вршењето на власта, јавните овластувања, службената должност и политиката, итн.

За нас како Синдикат беше важно да се избориме за вработените во секретаријатот во Државната комисија за спречување на корупцијата да имаат право на додаток на плата за посебни услови за работа, за постоење на висок ризик и за доверливост. Вкупниот износ на висината на додатоците согласно со чл.20, ставот (5) од овој Закон не може да изнесува повеќе од 30% од основната плата на вработениот.  

Порачуваме дека ние како синдикат на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Р. Македонија и понатаму ќе работиме интерес на членовите на Синдикатот.