ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА

Денес во Министерството за информатичко општество и администрација на барање на дополнителниот заменик министер Невена Стаменковска Стојковска се одржа работна средба со Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски.

На средбата Претседателот Пецо Грујовски ја информираше Стаменковска Стојковска во врска со активностите на Синдикатот на УПОЗ во учеството во донесување на законите и колективните договори.

Посебно стана збор за учеството на Синдикатот на УПОЗ во донесување на измените на Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавниот сектор, како и за активностите околу потпишување на Гранскиот колективен договор на органи на државна управа, стручни служби на Владата на Република Северна Македонија, судови, јавни обвинителства, казнено - поправни и воспитно - поправни установи, државно правобранителство, единици на локалната самоуправа, агенции, фондови и центри за социјални работи и други органи основани од Собранието на Република Северна Македонија.

Во врска со преговорите за Колективниот договор, Претседателот Пецо Грујовски информираше дека преговорите се водени година ипол, и дека двете страни се усогласени и се очекува негово потпишување.

На средбата беа разменети информации кои се од суштинско значење за административните службеници и беше заклучено дека треба да се одржуваат повеќе работни средби во нивни интерес.