ОДРЖАНА ЛЕТНА СИНДИКАЛНА ШКОЛА

Синдикатот на УПОЗ претставуван од Секцијата на млади, од 27.07 до 30.07.2018 година, зема учество на летната школа организирана од Синдикатот на Управата на Република Српска, на која покрај овие два синдикати, учествуваа и Синдикатот на управата на Србија и Синдикатот на Управата и Правосудството на Црна Гора.

Проект “ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА НА МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИ ОД РЕГИОНОТ И ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ДОБРИТЕ ПРАКСИ И УЧЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ ПОЛИТИКИ беше финансиран од WESTERN BALKANS FUND а организиран од страна на Синдикатот на управата на Република Српска кој се одржа на Козара, во хотел Монументум од 27.07 до 30.07.2018 година каде Синдикатот на УПОЗ како партнер на овој проект имаше значајна улога.  

 За време на работниот дел, младите синдикални претставници разменија идеи и начин на функционирање на нивните синдикати со што едни од други имаа можност за споделување на искуства низ кои поминале. Од страна на организаторот кој на мошне интересен начин го задржи вниманието на учесниците, на крајот искажаа дека за нив ова преставува огромен успех, но и за едукаторите и сите учесници. Во тридневниот престој, покрај работниот дел, синдикалните претставници имаа можност да го посетат фестивалот Козара пул фест, на кој настапија реномирани бендови.

Во наредниот период ќе биде организирана средба на која заеднички регионалните координатори ќе ги подготват натамошните активности.