Потпишување на колективен договор веднаш !!!

Синдикатот на УПОЗ бара итна работна средба, со Министерот за финансии Фатмир Бесими, на која треба веднаш да се пристапи кон потпишување на Колективни договори за вработените во Министерството за финансии, Бирото за јавни набавки и Управата за имотно правни работи, како и за останатите орагни во состав на Министерството за финансии.