ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВРХОВНИОТ СУД

На барање на Синдикатот на УПОЗ, денес во просториите на Врховниот суд на РСМ, се одржа работна средба помеѓу претседателот на Врховниот суд Г-ѓа Беса Адеми и преставниците на Синдикатот на УПОЗ, претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, Генералниот секретар Бојан Трипуноски, претседателот на Синдикалната организција при Апелационен суд Скопје Лилјана Зафирова и претседателот на Синдикалната организцаија при Основен суд Велес Горанчо Чолаков.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски, ја запозна претседателката на Врховниот суд со актуелните проблеми со кои се соочуваат вработените во судовите. Најмногу внимание на денешната средба се посвети на висината на платите и статусот на вработените во судовите. Како решение на овој долгогоришен проблем се истакна можноста за интевенција во новиот текст на Законот за судска служба на кој во овој момент се подготвува од страна на работните групи.

Исто така Претседателката на Врховниот суд беше запозаена со игнорантскот однос од страна на Судскиот буџетски совет, кој наместо да одржува редовни работни средби со Синдикатот на УПОЗ, претставаува само генератор на проблеми на вработените во судовите.

Од страна на Претседателката на Врховниот суд беше истакнато дека ќе се заложи во рамките на нејзините овластувања во најбрз рок да се решат проблемите на вработените во судовите, а барањата на Синдикатот на УПОЗ, особено за висината на платите ќе ги истакне во Судскиот буџетски совет и дека вработените во судовите секогаш можат да сметаат на нејзина поддршка.