ДОГОВОРЕНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР

Синдикатот на УПОЗ преставувана од Претседателот Трпе Деаноски и Градоначалникот на општина Гостивар д-р Арберн Таравари, на 30.06.2022 година, потпишаа анекс на колективниот договоро за вработените во Општина Гостивар, со што се усогласија платите во износ од 2.806,00 денари. 

На средбата беше дискутирано и за начинот на остварување на поголеми права за вработените во општината, а со ова потпишување на Анексот на Колективниот договор сите вработени ќе добијат усогласување на платите со порастот на минималната плата.