Денес 05.03.2021 година, во просториите на Министерството за правда, од страна на Министерот Бојан Маричиќ, беше потпишан Правилникот за исплата ...

На ден 26.02.2021 година, во просториите на Општина Гостивар, беше потпишан Колективниот договор за вработените во Општина Гостивар. Овој колективен ...

На 26.02.2021 година, во просториите на Државниот инспекторат за земјоделство беше потпишан Колективниот договор за вработените во Државниот инспекторат за ...

Денес, 25.02.2021 година, Синдкатот на УПОЗ поднесе барање за вонреден инспекциски надзор до Државниот инспекторат за труд, во врска со ...

Вчера, 24.01.2021 година, по неколку месечни преговори, Синдикатот на УПОЗ и Општина Гевгелија, претставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ ...

На 19.02.2021 година Синдикатот на УПОЗ ја одржа втората работна средба во Фондот за здравствено осигурување на која се разговараше ...

Како репрезентативен Синдикат, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, денес 12.02.2021 година по три години преговарање, се потпиша Колективниот ...
Load More
Epsu

Видеа

More Videos
Watch the video