Како репрезентативен Синдикат, во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, денес 12.02.2021 година по три години преговарање, се потпиша Колективниот ...

Денес се одржа online состанок на синдикатите членки на EPSU – Европската федерација на синдикатите од Централна и Југоисточна Европа. ...

На барање на Синдикатот на УПОЗ, вчера 10.02.2021 година, во просториите на Министерството за информатичко општество и администрација се одржа ...

Решавање на проблемите на вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и подобрување на условите и средствата за работа, примена на ...

Почитување на одредбите на Гранскиот колективен договор и поединечните колективни договори, непреченото остварување на правата кои призлегуваат од нив (исплата ...

Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ во изминативе години од неговото форимрање (1996 година) до денес, максимално придонесуваше во подобрувањето ...

Почитување на одредбите на Гранскиот колективен договор, исплата на регресот за годишен одмор и измените во Законот за административни службеници ...

Со оглед на тоа што Владата на Р.С. Македонија на 17-тата седницата од 03.11.2020 година, донесе Заклучок со кој се ...
Load More
Epsu

Видеа

More Videos
Watch the video