ТРЕНИНГ КУРСОТ ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ СИНДИКАЛЦИ ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ "КОМПАС"

Од 7 до 11 април 2019 година, во Белград се одржа тренинг курсот за образување на младите синдикалци за човековите права во рамки на проектот „Компас”, кој го реализира Развојниот центар за млади од Белград со поддршка на одделението за мади на Советот на Европа.

На тренингот учествуваа млади активисти и претставници на Синдикатот на Република Српска, Синдикатот на управата и правосудството на Црна Гора, Синдикатот на УПОЗ и Синдикатот на управата на Србија.

Воведниот дел од програмата беше насочен кон практични вежби и воочување на проблемите како што се проблеми со човековите права, односно дискриминацијата на работното место.

Програмата содржеше значајни теми кои придонесуваат за детектирање на проблемите во работењето на младите, но и справување со нив. Се посвети посебно внимание на примената на Европската социјална повелба во земјите од каде што беа присутни учесниците. Во таа насока беше и посетата од страна на Шефот на мисијата на Советот на Европа во Белград, Тобијас Флексемпер кој од прва рака ги запозна младите учесници како да постигнат поголема примена на Европската социјална повелба во нивните земји, а заедничкото време го поминаа квалитетно со размена на искуства.

Други значајни теми за дискусија беа работните права на младите, како да се реагира во ситуација на кршење на работните права на младите, разликата во платите, а беше претставен и Копмас прирачникот за образување на младите за човекови права.