ВТОР СОСТАНОК НА КОНЗОРЦИУМОТ НА ПРОЕКТОТ "ПРАВА НА РАБОТА, РАБОТАТА ЗА ПРАВАТА"

Нашите синдикални партнери од Република Српска, односно Синдикатот на Управата на Република Српска кој е носител на проектот ,,Правата на работа, работа за правата”, а во кој активно учествува и Секцијата на млади на Синдикатот на УПОЗ се состанаа за заеднички да ги разгледаат и анализираат резултатите добиени од прашалникот од националното истражување „Дали сте запознаени со Вашите работнички права”, но и да ги утврдат идните проектни активности. Во работата учествуваа  претставници на повеќе синдикати од регионот, меѓу нив и претседателот на Секцијата на млади Бојан Трипуноски.  

Прашалникот го пополнуваа над 1000 административни службеници до 35 годишна возраст од пет земји учеснички во проектот од Србија, Црна Гора,  Македонија, Република Српска и Словачка. Со добиените резултати присутните ги запозна членот на тимот Кристина Смољановиќ од Центарот за напредни студии од Универзитетот на Југоисточна Европа во Риека, во чија што надлежност беше и подготвоката на анализата на собраниот материјал. Резултатите се објавени на официјалната страница на проектот и нивната содржина е интересна за анализа и во исто време таа ќе ги даде и насоките по кои ќе делува во иднина синдикатот кога се во прашање младите работници.

Програмскиот директор на Развојниот центар за млади, Александра Кнежевиќ изрази задоволство што по два месеци работа и активности се додје до конкретни податоци од терен за степенот на информираност на младите за нивните сопствени права во работното опкружување што е од големо значање за проекција на идните чекори.

Состанокот беше искористен и за размена на идеи во врска со прашањата за промотивната кампања за свртување на вниманието на јавноста кон значењето и промоцијата на правата на младите во работното опкружување со надеж дека во почетокот на мај кампањата ќе биде веќе готова за промовирање.

На следниов линк може да ги погледнете резултатите на Синдикатот на УПОЗ (кликни тука)