ЗАПОЧНА 30-тата СИНДИКАЛНА ШКОЛА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

Во Охрид, од 5 до 7 април 2019 година, се оджува 30-та синдикална школа на Синдикатот на УПОЗ за која е предвидена програма со повеќе теми, а на која ќе земат учество стотина синдикалци, како и гости од регионот.

30-та синдикална школа на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) годинава која започна денес е конципирана да има повеќе теми и содржини со цел размена на искуства, но и унапредување на преговарачките процеси во врска со потпишувањето на колективните договори.

На  почетокот на 30-та синдикална школа присутните ги поздрави престедателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ), Пецо Грујовски кој во своето пригодно обраќање стави акцент на двете главни активности предвидени за оваа година.

Имено, 2019 година, е година кога се очекува во најскоро време да се потпише Гранскиот колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи, но и година кога ќе се направат напори за потпишување на повеќе Колективни договори на ниво на работодавач со цел унапредување и заштита на правата од работен однос и економско-социјалните права на членовите на Синдикатот.

Секако втората главна, но и континуирана активност е, и ќе биде формирање на нови синдикални организации и придобивање на нови членови при што претседателот на Синдикатот на УПОЗ Грујовски потенцираше дека во мината година се зголемиле за нови 800 членови и биле формирани 10 нови синдикални организации.

Остануваме на истиот курс на зголемени активности, како и поголема мобилност за поттикнување за вклучување во редовите на синдикатот и во борбата за нашите права. Не отстапуваме ниту од борбата за подобрување на социјалниот дијалог од кој до овој момент не сме премногу задоволни со нашето учество и вклучување во него и нашето вклучување во подготовката на одредени законски измени кои не засегаат како синдикат и гранка. Во делот на правосудството сакаме Синдикатот на УПОЗ да биде вистински партнер и ќе бараме наше вклучување, односно вклучување на наши претставници во Советот за судска служба, како и во Судскиот совет, а ќе работиме и на реализирање на идејата за формирање на посебно тело во судската служба по примерот на Судскиот совет со цел да не бидеме „деца без родители”, како што ни се случува сега кога си ги бараме нашите права од Советот кој најчесто се прогласува за ненадлежен за нас!”, подвлече во своето обраќање претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски отворајќи ја 30-та синдикална школа.

Програмата продолжи со размена на искуства со синдикалните претставници од Србија, Република Српска и Босна и Херцеговина. За Синдикатот на УПОЗ беше од особено значење да слушне како колегите од поширокото опкружување се справуваат во преговарачките процеси и како нивните искуства да се применат во започнатите преговори на нашите синдикални преставници со нивните работодавачи.

Па така, стотината учесници на синдикалната школа имаат можност да слушнат од претставниците на синдикатите од регионот како во нивните држави течат процесите на преговори, кои пречки се појавуваат во процесот на преговарање, како се надминуваат пречките за да се стигне до фазата на потпишан колективен договор, при што колегите од

Синдикатот на правосудството на Србија, Синдикатот на управата на Република Српска и Синдикатот на државните службеници и другите вработени во органите на Федерацијата на Босна и Херцеговина несебично ги споделија своите искуства. Тие ќе бидат драгоцени со оглед на фактот што Синдикатот на УПОЗ е во фаза на интензивни преговори за потпишување на повеќе колективни договори и секое искуство е добредојдено заради подобрување на вештините на преговори од страна на синдикалните претставници кои ги водат.

30-та синдикална школа на Синдикатот на УПОЗ продолжува утре, сабота 6-ти април на теми посветени на прашањето што носат измените на Законот за административни службеници, Законот за вработени во јавниот сектор и предлог Законот за високо раководна служба.  За овие закони веќе јавно се разговара, отворена е дебата и од големо значење ќе биде и нашиот придонес кон неа со цел подобрување на законските решенија. За овие закони се очекува да говорат високи претставници на Министерството за информатичко општество и администрација.