ЗАВРШИ 30-тата СИНДИКАЛНА ШКОЛА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

На вториот дел од синдикалната школа, Заменикот министерот на Министерството за информатичко општество и администрација Александар Бајдeвски и Советникот за администрација во кабинетот на министерот Билјана Николовска Жагар ги најавија измените на Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавниот сектор

На 30-та синдикална школа на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) која и оваа година се одржува во Охрид свое учество земаа и заменик министерот за информатичко општество и админситрација Александар Бајдовски и советникот за администрација во кабинетот на министерот Билјана Николовска Жагар. Тие пред стотината синдикалци најпрвин ги презентираа измените на Законот за административни службеници, Законот за вработени во јавниот сектор, како и насоките во кои ќе се движат измените бидејќи примената на овие закони утврдила дека има одредби со кои може да се подобри законското решение, а присутните ги запознаа и со новиот предлог Законот за високо раководна служба.

Заменик министерот за информатичко општество и администрација Александар Бајдовски рече дека измените на овие закони ќе бидат во владина постапка во периодот јуни/јули, а нивното изгласување во собранието очекуваат да биде на дневен ред во септември. Подвлече дека забелешките во врска со овие закони доставени од Синдикатот на УПОЗ ги разгледале, но и дека до влегување на законите во процедура МИОА останува отворена и за нови забелешки се со цел подобрување на законските решенија.

Покрај ова заменикот Бајдовски се осврна и на други теми кои ги засегаат вработените во администрацијата пришто  рече дека на оваа Влада и е многу важна заложбата за зголемување на платите на администрацијата и во таа насока најави зголемување од 5 % на административните плати во септември, но и дека оваа интенција ќе се задржи и во секоја наредна година.

Во врска, пак со започнатите преговори за Гранскиот колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи, Бајдовски рече дека тие ќе продолжат до нивно финализирање и потпишување на колектвиниот договор при што вети и дека ќе продолжи добрата соработка со Синдикатот на УПОЗ.

Вторитот ден на синдикалната школа продолжува со разговари и дебати во кои синдикалците ќе можат да ги детектираат слабостите на трите закони, но и да искажат забелешки кои ќе бидат слушнати од првите луѓе на МИОА.

Инаку, да потсетиме, на отворањето на 30-та синдикална школа се обрати претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ), Пецо Грујовски кој во своето пригодно обраќање стави акцент на активностите за потпишување на Гранскиот колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи, но и напорите за потпишување на повеќе Колективни договори на ниво на работодавач со цел унапредување и заштита на правата од работен однос и економско-социјалните права на членовите на Синдикатот. Исто така, рече дека  континуирана активност е, и ќе биде формирање на нови синдикални организации и придобивање на нови членови при што претседателот на Синдикатот на УПОЗ Грујовски потенцираше дека во мината година се зголемиле за нови 800 членови и биле формирани 10 нови синдикални организации.

Најави дека Синдикатот на УПОЗ не отстапува ниту од борбата за подобрување на социјалниот дијалог од кој до овој момент тие не се задоволни со нивното учество и вклучување во него, а ги најави и намерите во делот на правосудството при што рече: „Во делот на правосудството сакаме Синдикатот на УПОЗ да биде вистински партнер и ќе бараме наше вклучување, односно вклучување на наши претставници во Советот за судска служба, како и во Судскиот совет, а ќе работиме и на реализирање на идејата за формирање на посебно тело во судската служба по примерот на Судскиот совет со цел да не бидеме „деца без родители”, како што ни се случува сега кога си ги бараме нашите права од Советот кој најчесто се прогласува за ненадлежен за нас!”, подвлече во своето обраќање претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски отворајќи ја 30-та синдикална школа.

На годинешнава синдикална школа се говореше и на повеќе теми и содржини со цел размена на искуства, но и унапредување на преговарачките процеси во врска со потпишувањето на колективните договори, за што говореа претставници на Синдикатот на правосудството на Србија, Синдикатот на управата на Република Српска и Синдикатот на државните службеници и другите вработени во органите на федерацијата на Босна и Херцеговина. Па така, стотината учесници на синдикалната школа имаа можност да слушнат од претставниците од синдикатите од регионот како во нивните држави течат процесите на преговори, кои пречки се појавуваат во процесот на преговарање, како се надминуваат пречките за да се стигне до фазата на потпишан колективен договор.

Синдикатот на правосудството на Србија, Синдикатот на управата на Република Српска и Синдикатот на државните службеници и другите вработени во органите на Федерацијата на Босна и Херцеговина несебично ги споделија своите искуства. Тие ќе бидат драгоцени со оглед на фактот што Синдикатот на УПОЗ е во фаза на интензивни преговори за потпишување на повеќе колективни договори и секое искуство е добредојдено заради подобрување на вештините на преговори од страна на синдикалните претставници кои ги водат.