ПРЕТСТАВНИЦИ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ НА РАБОТНА СРЕДБА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Синдикатот на УПОЗ со раководството на Агенцијата за катастар на недвижности разговараше за актиуелни теми како што се потпишувањето на колективниот договор, додатокот за степенот на кариера, оценувањето на државните службеници, како и претстојната измена на систематизацијата.

Претстедателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Република Македонија (УПОЗ) Пецо Грујовски, заедно со Генералниот Секретар на Синдикатот Трпе Деаноски како и претседателот на синдикалната организација при АКН Љубиша Јовановски и неговиот заменик Слаѓан Јовановски, остварија работен состанок со директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Борис Тунџев.

На состанокот се разговараше за потпишувањето на колективниот договор, а стана збор и за понатамошните активности во периодот што доаѓа, со што ќе се заокружи процесот на потпишување на колективниот договор со Синдикатот на УПОЗ. 

Една од актуелните теми беше и темата во врска со додатокот за степенот на кариера. Претставниците на синдикатот и раководствто на Агенцијата при тоа постигнаа договор ако се најде законска рамка и можност и доколку од страна на Агенцијата за катастар на недвижности има правна и финансиска можност, да се исплати овој надоместок за степен на кариера, во рамките на законот и пропишаните законски услови.

 На крајот на секоја година актуелна тема во институциите е и оценувањето на државните службеници и бидејќи во Агенцијата не било направено согласно со Законот за административни службеници, по член 64, договорено е да се преземат мерки за надминување на состојбата. Од Агенцијата за катастар на недвижности го информираа Синдикатот на УПОЗ дека во нивниот буџет за оваа година се предвидени финансиски средства за исплата на награди, но се бара решение во согласност со одредбите од Законот за административни службеници, како тие да им бидат исплатени на вработените.

На работниот состанок претставниците на Синдикатот на УПОЗ се интересираа и за претстојната измена на систематизацијата на Агенцијата за катастар на недвижности при што тие побараа имените предвидени во систематизацијата на вработените да бидат согласно со Законот за работните односи, коефициентот на сложеност на работата, образование, работни задачи итн...

Директорот на Агенцијата Тунџев ги информираше претставниците на Синдикатот и за претстојните измени на Законот за катастар на недвижности каде што е предвиден опсег на зголемување на основната плата од 5 до 30%, во зависност од систематизираното работно место. Работниот текст на измените на Законот се доставени до Министерството за правда.

Средбата заврши со договор во периодот што следува Синдикатот на УПОЗ и Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности да организираат средба со вработени во Агенцијата на која ќе бидат запознаени со заклучоците од овој состанок.