ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА БЕРОВО

Денес во просториите на Синдикатот на УПОЗ, се потпиша Колективниот договор за вработените во Општина Берово. 

Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Берово Ѓорѓи Пеовски од едната страна и Градоначалникот на Општина Берово Звонко Пекевски од другата страна. 

Со овој Колективен договор се унапредуваат правата, обврските, одговорностите и другите прашања во врска со работниот однос на вработените при Општина Берово и тоа усогласување на платите со порастот на минималната плата, зголемен износ на регресот за годишен одмор, исплата на јубилејни награди и можноста за исплата на 13-та плата.