ПОТПИШАН АНЕКС НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ВО ОПШТИНА РЕСЕН

Во просториите на Синдикатот на УПОЗ, денес се потпиша Анексот на Колективниот договор за вработените во Општина Ресен. 

Овој Анекс на Колективниот договор од страна на Синдикатот на УПОЗ го потпишаа Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација при Општина Ресен Миле Чадески од едната страна и Градоначалникот на Општина Ресен Јован Тозиевски од другата страна.

Со овој Анекс на колективниот договор, е предвидено усогласување на сите плати со минималната плата, што е на задоволство на сите вработени во општината.