КАКО ДО ЗАЕДНИЦА КРЕИРАНА ПО МЕРКА НА МЛАДИТЕ

Секцијата на млади при Синдикатот на УПОЗ, преку камања на локално ниво заедно со Синдикалниот центар за едукација и обуки и општина Велес, иницираат поголема застапеност на младите во општина Велес, а со тоа и креирање на активности по мерка на младите.