Потпишан колективен договор за вработените во општина Крушево

Денес во просториите на Синдикатот на УПОЗ, се потпиша Колективниот договор за вработените во Општина Крушево, со кој се унапредија правата на вработените во локалната самоуправа. 

Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организцаија при Општина Крушево, преставувани од Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација Шули Доага од една страна и Градоначалникот на Општина Крушево Томе Христоски од другата страна, го потпишаа Колективнитот договор за вработените во Општина Крушево. 

Во колективниот договор се предвидени регрес за годишен одмор во износ од најмалку 60%, исплата на јубилејни награди, усогласување на платите со порастот на минималната плата за сите вработени итн.