Гранскиот Колективен договор за вработените во администрацијата, правосудните органи и другите вработени во администрацијата, регресот за годишен одмор, исплата на дневници ...

Во врска со незаконски задржаните пари за време на штрајкот во 2016 година, Владата на Р.С.Македонија обезбеди финансиски средства, а ...

Севкупен победник на јубилејните 25-ти спортски игри и средби на Синдикатот на УПОЗ беше Синдикалната организација при Управата за јавни ...

Унапредување на соработката, учество на Синдикатот во работата на Судскиот буџет, продолжување со исплатата на додатоците на плата на судската ...

Од 7 до 11 април 2019 година, во Белград се одржа тренинг курсот за образување на младите синдикалци за човековите ...

Нашите синдикални партнери од Република Српска, односно Синдикатот на Управата на Република Српска кој е носител на проектот ,,Правата на ...

Со цел давање придонес кон афирмацијата на женското лидерство и родовата рамноправност на 10.04.2019 година во Царинската управа на Република Северна Македонија, а во организација ...
Load More
Epsu

Видеа

More Videos
Watch the video