• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ДОДЕЛЕНА СОЛИДАРНА ПОМОШ НА 173 ЧЛЕНОВИ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

04.06.2021 година

Солидарниот фонд при Синдикатот на УПОЗ и натаму продолжува со транспарентната работа и да им помага на своите членови согласно пропишаните услови од Правилникот за солидарен фонд. Така, во периодот помеѓу две седници на Комисијата за солидарен фонд, беа одобрени 153 барања во износ од 621.500 денари, парична помош за членовите на Синдикатот на УПОЗ по најразлични основи.

Комисијата за солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ на 03.06.2021 година, ја одржа својата 33-та сединца, на која беа разгледани поднесените барања на членовите на Синдикатот на УПОЗ по разни основи. Поднесени и одобрени беа осум барања по основ парична помош за боледување во вкупен износ од 53.800 денари. Едно барање беше одобрено за парична помош за загрозена материјална состојба во износ од 10.000 денари и пет барања по основ парична помош за лекување во износ од 44.160 денари а шест барања беа одобрени по основ парична помош позајмица (школување и лекување) во износ од 158.000 денари.

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

03.06.2021 година

rsz_dsc_0976.jpg

Како репрезентативен Синдикат кој ги преставува вработените во државната управа, денес 03.06.2021 година по двомесечни преговори, се потпиша Колективниот договор за вработените во Државниот завод за ревизија. Со овој колективен договор се унапредени правата на вработените во Државнито завод за ревизија, и овој колективен договор е склучен на времетраење од две години, со можност за продолжување со писмена спогодба.

Синдикатот на УПОЗ и синдикалната организација при Државниот завод за ревизија,  претставувани од Претседателот Пецо Грујовски и претседателот на синдикалнта организција Мијалче Дургутов од една страна и Главниот државен ревизор Максим Ацевски, денес го потпишаа Колективниот договор за вработените во Државниот завод за ревизија.

Повеќе...

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ВО ПРАВОСУДСТВОТО И ИЗМЕНА НА ЗАКОНИТЕ ЗА СУДСКАТА И ЈАВНООБВИНИТЕЛСКАТА СЛУЖБА

20.05.2021 година

IMG-4157.JPG

Зголемување на платите во правосудството, исплата на додатоците на плата, измени на законите за судска и јавнообвинителска служба беа дел од прашањата на Синдикатот за кои се разговараше на средбата со Министерот Бојан Маричиќ.

На барање на Синдикатот на УПОЗ,  Претседателот на Синдикатот Пецо Грујовски и Генералниот секретар Трпе Деаноски одржаа  работна средба со Министерот за правда  г – дин Бојан Маричиќ.

Претставниците на Синдикатот на УПОЗ истакнаа дека од последното зголемување на платите во правосудството изминаа неколку години, а од тогаш до сега има постојан пораст на просечната плата на ниво на државата, пораст на минималната плата и зголемена инфлација која придонесува цените на основните производи за живот да бидат се повисоки. Ваквата состојба и фактот дека вработените во правосудството се многу поблиску до минималната плата отколку до просечната плата на ниво на држава мора да се измени во најбрз рок и Министерството за правда, Судскиот буџетски совет и јавното обвинителство мора да изнајдат средства за зголемување на платите на вработените.   

Повеќе...

ВИСИНАТА НА ПЛАТИТЕ И ДОДАТОЦИТЕ НА ПЛАТА БЕА ГЛАВНА ТЕМА НА РАЗГОВОР СО ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ

07.05.2021 година

IMG-1f7b011d6015e0ee66c20874ba30c5c0-V.jpg

На средбата со Јавниот обвинител се разговараше и за унапредувањето на јавнообвинителските службеници, признавање на стекнатото образование, пополнување на испразнетите работни места и други прашања од интерес на јавнообвинителските службеници.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски и претседателот на синдикалната организација при јавните обвинителства Изабела Илиева остварија работна средба со Јавниот обвинител на Р. Македонија Љубомир Јовески и Генералниот секретар во јавното обвинителство Митко Митревски.

На оваа средба главна точка на разговор беа висината на платите и исплатата на додатоците на плата на јавнообвинителските службеници.

Повеќе...

РАБОТНИТЕ ГРУПИ ОДПОЧНАА СО РАБОТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ПРИ АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

06.05.2021 година

IMG-f51fcecb1a31edcc884098c63402cea3-V.jpg

По неколку одржани состаноци со директорот на Агенцијата за вработување на С. Македонија, денеска работните групи од Синдикатот на УПОЗ и Агенцијата за вработување, започнаа со изготвување на текстот на Колективниот договор за вработените во АВРМ.

Повеќе...