Синдикатот на УПОЗ и Здружението на судска администрација, денес пред Основниот граѓански суд одржаа протест на кој го искажаа својот за неисплаќањето на додоците на плата за суските и јавнообвинителстките службеници.

Со одлука на Уставниот суд, уставните судии сами на себе и на сите други судии, членови на судскиот буџетски совет, обвинители, како и останати функционери си ги покачија платите за 78%.

Усогласување на платите, исплата на регрес за годишен одмор, добивање на бенифициран стаж, беа дел од барањата на вработените од центрите за социјална работа на одржаната средба со со Министерот за труд и социјална политика Јованка Тренчевска.

На барање на Синдикатот на УПОЗ кое беше поденесено во месец март, конечно на ден 03.07.2023 година, Претседателот на Синдикатот Трпе Деаноски, и преставниците на на Синдикатот на УПОЗ од Центрите за социјална работа Габриела Јаневска Гиовска, Мирослава Илиевска, Сами Алија и Александра Анѓелковска одржаа работна средба со Министерката за труд и социјална политика г-ѓа Јованка Тренчевска.

26.06.2023 година

353700934_661744809328563_8625352467195641793_n.jpg

Од месец јуни до месец декември 2023 година, младите членови на Синдикатот на УПОЗ ќе имаат можност да бидат дел од проектот “ГЛАСОТ НА МЛАДИТЕ Е ГЛАСОТ НА ИДНИНАТА” кој е поддржан од страна на Европската младинска фондација на Советот на Европа.

Активностите кои произлегуваат од меѓународна иницијатива а се фокусираат на зајакнување на капацитете на младите и поголема вклученост во креирањето на политиките, ќе се реализира преку работилницата на која ќе се разменат искуствата од синдикатите во регионот.

Денес пред Царинската управа, вработените и членови на Синдикатот на УПОЗ одржаа предупредувачки протест кој беше организиран со едно единствено барање а тоа е Правилна примена на членот 67 став 3 од Законот за царинската управа во кој е наведено дека Царинските службеници добиваат 30% од платата како надополнување на редовната плата поради посебните работни услови, како и поради посебната одговорност која произлегува од работното место.

Иако овој став е содржан и во Колективниот договор за вработените во Царинската управа, ниту еден вработен никогаш не го добил овој додаток на плата и овој додаток до сега ниту еднаш не е наведен на платните листи кои им се издаваат на вработените.

Со Законот за буџетите и со автентичното толкување на членот 66 од овој Закон, Министерството за финансии и сите органи во министерството за финансии добија додаток на плата во висина од 30%. Иако, Царинската управа е орган во состав на Министерството за финансии и се понадевавме дека конечно и на вработените во Царината ќе им се исплати овој додаток, одговорот повторно беше негативен.

Овие вработени кои денес се излезени на протест со извршување на нивните работни задачи го полнат државниот буџет за повеќе од 51% секоја година, носат оружје, вршат претреси, изложени се на висок ризик и не бараат ништо повеќе од тоа да се почитува и правилно да се применува Колективниот договор и Законот за царинската управа.

Вработените во Царинската управа, денеска одлучија да се изрази револтот на мирен начин, за време на пауза и да не се нарушува работниот процес со цел граѓаните на Р. Македонија да можат да патуваат, а приватниот сектор и стопанството да имаат слободен  увоз и извоз на стока.

Со оглед на тоа што Царинската управа има нов директор, Синдикатот на УПОЗ очекува ова да биде негова прва работна задача и сме спремни да оствариме работна средба на која ќе договориме рокови за решавање на овој проблем.

Нашето барање е праведно и правично, законски издржано и како што вика нашиот народ не бараме преку леб погача туку го бараме само она што ни следува.