На ден 05.05.2023 година, беше одржана 10-тата седница на Комисијата за солидарен фонд на која беа разгледани барања по сите основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот. Во период од 28.03 до 05.05.2023 година беа одобрени 32 барања од кој 14 барања беа неповратни во износ од 79.900,00 денари и 18 позајмици во износ од 191.000,00 денари.

Синдикатот на УПОЗ како потписник на Колективниот договор за вработните во Управата за јавни приходи (УЈП) и страна која ги застапува правата на своите членови, но и на сите вработените во УЈП е загрижен за континуираното, масовно и сериозно кршење на правата од работен однос на даночните службеници и вработените во УЈП.

Управата за јавни приходи долг временски период ги ограничува правата на вработените со носење на поединечни акти на работодавачот, не ги применува законските одредби и одредбите од Колективниот договор особено оние кои се однесуваат на начинот на пресметка на плата, додатоците на плата и други надоместоци од работен однос, се прават незаконски времени и трајни прераспоредувања на вработените, а не се признава ни стекнатиот степен на образование на сопствените вработени.

Бидејќи ваквата состојба опстојува долг временски период бараме од Владата, Министерството за финансии и пред се од работодавачот – Управата за јавни приходи веднаш да пристапи кон: 

  1. Утврдување и исплата додадок на плата од 30% и за вработените во Управата за јавни приходи (почнувајќи од јануари 2023 година) согласно автентичното толкување донесено од Собранието на РСМ дадено кон одредби од Законот за буџети;
  2. Пресметување и исплата на плата, надоместоци и додатоци на плата на вработените во УЈП најитно да се усогласи и да се врши согласно Колективниот договор и начин уреден со закон;
  3. Да се врши усогласување на пресметката и исплатата на платите во УЈП со порастот на индексот на трошоци на живот во случаи кога ќе надмине 10% во споредба со претходниот месец како што е предвидено во Колективниот договор на УЈП;
  4. Признавање на степен на образование со кое се стекнал вработениот во УЈП, и
  5. Да се прекине со злоупотреба на времено распоредување на вработените во УЈП и истото да се користи во случаи, за период и на начин пропишан со закон и Колективниот договор на УЈП

Време беше изворно да се слушне барем дел од вистината и за вработените во УЈП кои долги години на различни начини се обесправени во остварување на своите права од работен однос.

Воедно ги повикуваме сите надлежни органи и колеги – Државен инспекторат за труд, Државен завод за ревизија, Народен правобранител, Комисија за дискриминација, во рамките на своите надлежности да преземат мерки и да спроведат надзор по допрен глас во Управата за јавни приходи како работодавач, а во насока на почитување и прекин на масовното кршење на правата од работен однос на сите вработени во УЈП.

Синдикатот на УПОЗ цврсто ќе застане зад барањата и остварувањата на правата на вработените во УЈП.

Статистика

  • Корисници 2
  • Артикли 355
  • Посети на артикли 250509

Онлајн

Имаме присутни 160 гости и нема членови