На ден 25.12.2023 година, во Агенцијата за Катастар на Недвижности, се потпиша Анекс на Колективниот договор за вработените во АКН. Овој Анекс беше потпишан помеѓу директорот на АКН д-р Борис Тунџев од едната страна и Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната Организација на УПОЗ при АКН Љубиша Јовановски од другата страна.

Со овој Анекс на КД, на вработените во АКН им се овозможува право на 13 плата согласно исполнети законски услови како и правото од Јубилејна награда за контуинирана работа кај ист работодавач и тоа за
- за 10 години - 50% од просечна плата
- за 20 години - 100% од просечна плата
- за 30 години - 150% од просечна плата и
- за 40 години - 200 % просечна плати.

Од 1 јануари 2024 година на сите вработени во АКН со овој анекс ќе им се зголеми додатокот на плата за 5% и истиот сега ќе изнесува 20 % на основната плата, со можност на надминување на нормативната работа за добивање на дополнителни 10%.

На овој начин Синдикатот на УПОЗ уште еднаш докажа како се унапредуваат правата од работен однос како единствен репрезентативен Синдикат во Агенцијата за катастар на недвижности.

Синдикатот на УПОЗ бара итна работна средба, со Министерот за финансии Фатмир Бесими, на која треба веднаш да се пристапи кон потпишување на Колективни договори за вработените во Министерството за финансии, Бирото за јавни набавки и Управата за имотно правни работи, како и за останатите орагни во состав на Министерството за финансии.

На 28.11.2023 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата 15-та седница, на која беа разгледани барања по најразлични основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу две седници, беа реализирани вкупно 44 неповратни барања во вкупен износ од 188.900,00 денари а беа одобрени и две вонредни позајмици за лекување во износ од 30.000,00 денари.

Со цел да им се излезе во пресрет на членовите на Синдикатот за поднесените барања, на 28.11.2023 година Комисијата за Солидарен фонд, ја одржа својата 15-та седница на која беа разгледани барањата на членовите по разни основи.

По основ парична помош за боледување беа поднесени шест барања барања кои во вкупен изнесуваат од 37.000,00 денари. Две барања беа поднесени и реализирани по основ парична помош за лекување во вкупен износ од 60.000,00 денари а беа реализирани и четири барања за парична помош во исклучителни случаи во вкупен износ од 24.000,00 денари. Исто така на седницата беа разгеледани и девет барања за парична позајмица по разни и одобрен износ од 195.000,00 денари.

Во периодот меѓу двете седници од 19.10 година до 27.11.2023 година, согласно Правилникот беа одобрени и исплатени вкупно 46 барања во вкупен износ од 218.900,00 денари и тоа:

  • Парична помош за новороденче – 13 барања во износ од 39.000,00 денари
  • Парична помош за смрт на член на Фондот – шест барања во износ од 120.000,00 денари
  • Парична помош за смрт на член на потесно семејство – 9 барања во износ од 90.000,00 денари
  • Парична помош за пензионирање – 5 барања во износ од 14.900,00 денари
  • Парична помош за прваче – 11 барање во износ од 33.000,00 денари и
  • Парична позајмица за лекување – две барања во износ од 30.000,00 денари.

Два месеци, штрајк во обвинителство, скоро цела година протести во судство, преговори со Влада се прекинати поради ароганцијата на Вицепремиерот Фатмир Битиќи и Буџет за 2024 година, во кој нема ништо за работниците ама има 78% за функционерите.

Да биде уште полошо, Владата има намера, во најбрз можен рок, во скратена постапка или со европско знаме да ги измени сите посебни закони за да вработените во месец март не добијат усогласување кога ќе се покачи минималната плата.

Згора не сето ова, пред неколку денови Вицепремиерот Фатмир Битиќи ја даде можеби најсрамната изјава за медиумите во историјата на Македонија.

Во изјавата Фатмир Битиќи, ги обвини вработените дека тие се виновни за незавршени предмети во судството, обвинителството и за состојбата во здравството и надвор од секој здрав разум кажа дека ако се зголемеле платите, нема да има пензии, домување за студентите и учебници за учениците.

Не личи, Вицепремиер на Влада наместо, да ги решава проблемите на граѓаните да ги хушка и да игра со емоциите на пензионерите, родителите и студентите дека вработените се виновни за се што се случува во државата.

Бидејќи новата вредност на просечната плата за месец септември е 37.876,00 денари, го повикувам Фатмир Битиќи да дојде овде и да праша кој од овие вработени има 37.876,00 денари плата.

Да праша колкави се платите на овие вработени овде и како преживуваат, и да објасни како тоа вработените кои можат да го сонуваат просекот на државата се виновни за се што е лошо, а тој и неговите другари функционери од сите политички партии се херои кои заслужуваат да добијат 2.500 евра плата од народни пари.

Денес тука се само мал дел од вработени од судство, обвинителство, фонд за здравство, државниот завод за статистика, министерства, секретаријати, инспекторати, агенции, фондови управи ... потенцирам мал дел, а поддршка на овој протест даде и СО при Кабинет на Претседател на РСМ.

Доколку пратениците во Собранието, не почнат да ја работат својата работа и не застанат на страната на работниците, кога ќе го гласаат новиот Буџет, да знаат дека се ближат избори, а вработените памтат.

За крај и покрај сите притисоци од директори, раководители и разно разни душебризници тука сме, дојдовме, а следниот пат ќе дојдеме и побројни.