• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

РАЗГОВОРИ ЗА КОРЕКЦИЈА НА ПЛАТИТЕ ВО АДМИНИСТРАЦИЈАТА

29.07.2021 година

MF UPOZ.jpg

Вчера попладне, во Министерството за финансии на барање на Синдикатот на УПОЗ се одржа работна средба на која главна точка беше предлогот на Синдикатот на УПОЗ доставен до Владата на РСМ за поинаква пресметка на платите на државната администрација и другите вработени во институциите на државната управа и нивна корекција. На состнокот покрај Министерот за финансии Фатмир Бесими учествуваше и Министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири. Од Синдикатот на УПОЗ покрај претседателот на Синдикатот Пецо Грујовск, учествуваа и Верица Тасева – потпреседател на Синдикатот на УПОЗ за правосудството и Александар Диље – член на Одоборт за административни службеници на Синдикатот на УПОЗ. На состнокот беше прифатео барањето на Синдикатот на УПОЗ и беше договорено да се формира работна група која после годишните одмори ќе се отпочне со работа за нов начин за пресметка на платите.

Подолг период а и на последната седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ се разговараше за покренување на прашањето за корекција на платите во државната администрација. Со оглед што, и нашата држава се соочи со здравствената криза предизвикана од вирусот Ковид – 19, ваквото барање беше во мирување. Но за Синдикатот на УПОЗ ова е приоритетно прашање за наредниот период.

Повеќе...

СОСТАНОК СО ДИРЕКТОРКАТА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

28.07.2021 година

sredba UJP.jpg

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски и претседателот на Синдикалната организација при Упаравата за јавни приходи Васе Неданоски, денес одржаа работна средба со Директорката Сања Лукаревска на која разговараа за повеќе актуелни прашања, значајни за вработените во управата.

Главна тема на денешната средба беше Колективниот договор за вработените во Управата за јавни приходи, односно потпишување на спогодба за негово продолжување. Имено Колективниот договор за вработените во УЈП е потпишан во 2015 година, но без оглед што е истечен рокот на неговата важност (неговите одредби важат до потпишување на нов), па се јави потреба за негово продолжување со одредени измени и дополнување.

Повеќе...

РЕАКЦИЈА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ПО ВЧЕРАШНАТА ИЗЈАВА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА ЗОРАН ЗАЕВ

27.07.2021 година

По повод вчерашната изјава на Претседателот на Владата на РСМ Зоран Заев дека корупција има, но не во високите ешалони на власта, односно дека истата е детектирана само во делот на административното функционирање на јавните институции врз основа на според премиерот, системска анализа, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на РМ (УПОЗ), како единствен репрезентативен синдикат во управата и правосудните органи, не може да ја премолчи и да се согласи со вчерашната изјава.

Синдикатот на УПОЗ смета дека оваа изјава е паушална и истата во континуитет преставува напад на државната администрација како единствен виновник за лошата перцепција на граѓаните дека таа е неработна а сега и корумпирана. Притоа се заборава дека тоа влијае врз целокупниот имиџ на Владата и државата.

Повеќе...

ПОТПИШАНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ГРАНСКИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

21.07.2021 година

rsz_2image00015.jpg

Денес во просториите на Министерството за информатичко општество и администрација, Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски и Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) Јетон Шаќири, потпишаа измени и дополнувања на Гранскиот колективен договор.

Со потпишувањето на овие измени се допрецизираат некои одредби од Гранскиот колективен договор, а кои се однесуваа на опфатот на колективниот договор, организацијата на работата во услови на криза или вонредна состојба, критериумите за користење на годишниот одмор, регресот за годишен одмор и др.

Повеќе...

ОДРЖАНА 34-тата СЕДНИЦА НА КОМСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД

15.07.2021 година

На 14.07.2021 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата 34-та седница, на која беа разгелдани барања по најразлични основи поднесени од членовите на Синдикатот на УПОЗ. Радува фактот што, се помал е бројот на заболени члнеови со вирусот – Ковид 19, и се надеваме дека тој тренд на намалување ќе продолжи и во наредните месеци.

Продолжувајќи ги активностите Комисијата за солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ а со цел да се реализира барањата на членовите пред годишните одмори, на ден 14.07.2021 година (среда) беа разгледани барања на членовите по разни основи. Осум барања беа поднесени и одобрени по основ парична помош за боледување во вкупен износ од 50.700 денари. Едно барање беше реализирано по основ парична помош за лекување во износ од 6.000 денари, а беа одобрени и четири позајмици (школување и лекување) во износ од 85.000 денари.

Повеќе...