Осми март одбележан на еден поинаков начин

Синдикалната организација при локалната самоуправа Карпош, пред своето членство и пред претставниците на Синдикатот на УПОЗ и од Општината, во петокот даде отчет на сработеното во текот на 2018 година. Во духот на синдикалната борба и на еден поинаков начин, воедно беше одбележан и Меѓународниот ден на жената - осми март.

Годишниот извештај пред присутните членови на синдикалната организација од локалната самоуправа Карпош, со видео презентација, детално го презентираше претседателката Гордана Максимовска, која патем се заблагодари на отворената соработка и поддршката што ја добива од раководството на општината.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски, нагласи дека синдикалната борба за работнички права е многу блиску со борбата за правата на жените, а градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, честитајќи им го празникот на припадничките на понежниот пол, порача дека борбата за родова еднаквост ќе биде наше секојдневие. Според истражувањето на Реактор, нагласи Богоев, по индексот на родова еднаквост, Општина Карпош е на високото петто место, од 81 општина во државата по вклученост на жените во локалната самоуправа.

На крајот од овој настан на сите присутни припаднички на понежниот пол, Синдикалната организација при Општина Карпош им подели по една роза.

Претставниците на Синдикатот на УПОЗ на јавната расправа по Предлог-законот за извршување на санкциите ги изнесоа своите забелешки по однос на бенефицираниот стаж,  постапката за оценување, додатоците на плата, унапредувањето на вработените во казнено и воспитно поправните установи и други прашања со цел подобрување на законското решение.

На Шеесет и втората седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците на Собранието на Република Македонија која се одржа на 13.02.2019 година, а на која на дневен ред беше јавната расправа по Предлог-законот за извршување на санкциите, учество зеде и Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) претставен од генералниот секретар Трпе Деаноски, како и претстедателот на Одборот на Казнено - поправните установи и Воспитно - поправните установи, Звонимир Бошњак. На јавната дебата учествуваа и пратеници, невладини организации, синдикати, институции и други засегнати страни.

Во врска со Предлог - законот за извршување на санкциите, генералниот секретар на Синдикатот на УПОЗ, Деаноски ги истакна забелешките од страна на Синдикатот при што се задржа на неколку клучни прашања. Тој во своето излагање особен акцент стави на правото на бенефициран стаж, заложувајќи се притоа бенефицираниот стаж да важи за сите вработени во Казнено -  поправните установи и Воспитно - поправните установи.

Не помалку важен е и делот на постапката за оценување. Генералниот секретар рече дека наша забелешка како Синдикат е, и побара да се направат измени, во Предлог - законот да се предвиди и награда за добиена оценка ,,особено се истакнува” за затворските полицајци. Исто така, тој побара да се усогласат и додатоците на плата со Општиот колективен договор во јавниот сектор. Во однос на унапредувањето на вработените беше посочено дека е потребно поголемо користење на праксата на интерните огалси за полесно унапредување на вработените на сметка на ново вработените.

Генералниот секретар на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски исто така потенцираше дека е потребно да се зголемат и годишните обуки и едукацијата на вработените, но и конечно да се реши прашањето со опремата и условите во кои работат вработените во затворите.

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) е свесен дека системот на извршување на санкциите претставува комплексна и чувствителна материја која ги регулира правата на осудените лица и децата, и дека заради тоа е неопходно негово постојано надградување и усовршување, како и усогласување со меѓународните стандарди и најдобрите практики од областа на извршувањето на санкциите, и токму во таа насока беше заложбата и учеството на јавната дебата по Предлог - законот за извршување на санкции.

Синдикатот на УПОЗ со раководството на Агенцијата за катастар на недвижности разговараше за актиуелни теми како што се потпишувањето на колективниот договор, додатокот за степенот на кариера, оценувањето на државните службеници, како и претстојната измена на систематизацијата.

Претстедателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на Република Македонија (УПОЗ) Пецо Грујовски, заедно со Генералниот Секретар на Синдикатот Трпе Деаноски како и претседателот на синдикалната организација при АКН Љубиша Јовановски и неговиот заменик Слаѓан Јовановски, остварија работен состанок со директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Борис Тунџев.

На состанокот се разговараше за потпишувањето на колективниот договор, а стана збор и за понатамошните активности во периодот што доаѓа, со што ќе се заокружи процесот на потпишување на колективниот договор со Синдикатот на УПОЗ. 

Една од актуелните теми беше и темата во врска со додатокот за степенот на кариера. Претставниците на синдикатот и раководствто на Агенцијата при тоа постигнаа договор ако се најде законска рамка и можност и доколку од страна на Агенцијата за катастар на недвижности има правна и финансиска можност, да се исплати овој надоместок за степен на кариера, во рамките на законот и пропишаните законски услови.

 На крајот на секоја година актуелна тема во институциите е и оценувањето на државните службеници и бидејќи во Агенцијата не било направено согласно со Законот за административни службеници, по член 64, договорено е да се преземат мерки за надминување на состојбата. Од Агенцијата за катастар на недвижности го информираа Синдикатот на УПОЗ дека во нивниот буџет за оваа година се предвидени финансиски средства за исплата на награди, но се бара решение во согласност со одредбите од Законот за административни службеници, како тие да им бидат исплатени на вработените.

На работниот состанок претставниците на Синдикатот на УПОЗ се интересираа и за претстојната измена на систематизацијата на Агенцијата за катастар на недвижности при што тие побараа имените предвидени во систематизацијата на вработените да бидат согласно со Законот за работните односи, коефициентот на сложеност на работата, образование, работни задачи итн...

Директорот на Агенцијата Тунџев ги информираше претставниците на Синдикатот и за претстојните измени на Законот за катастар на недвижности каде што е предвиден опсег на зголемување на основната плата од 5 до 30%, во зависност од систематизираното работно место. Работниот текст на измените на Законот се доставени до Министерството за правда.

Средбата заврши со договор во периодот што следува Синдикатот на УПОЗ и Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности да организираат средба со вработени во Агенцијата на која ќе бидат запознаени со заклучоците од овој состанок.

Продолжува континуираната грижа за членовите на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ). На седница на Комисијата за распределба на средствата од Солидарниот фонд при Синдикатот на УПОЗ доделени се вкупно 71.000,00 неповрати средства и 90.000,00 денари повратни средства. За периодот помеѓу две одржани седници, согласно Правилникот за солидарен фонд, доделени се 227.990,00 денари. 

Имено, согласно Правилникот за доделување парична помош од Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ на РМ со кој се уредуваат, начинот на издвојувањето и основите за доделување на средствата, 37 членови на синдикатот побарале да искористат некое од наведените права во Правилникот.

Па така по основ на новороденче 18 членови добиле по 3.000,00 денари или вкупно 54.000,00 денари. По основ на прваче доделени се три по три илјади денари, односно 9.000,00 денари вкупно. 120.000,00 денари, пак, е вкупната сума на парична помош на 11 наши членови кои изгубиле некој свој близок во семејството, односно по основ на парична помош за смрт на член на Фондот и смрт на член на неговото потесно семејство.

И во убавите моменти, како што е пензионирањето, Комисијата за распределба на средствата од Солидарниот фонд при Синдикатот на УПОЗ, на 15 наши членови им овозможи да го искоритат правото на парична помош за заминување во пензија во висина од 3.000,00 денари, или додели вкупно 44.900,00 денари. Нив ќе им посакаме спокојни пензионерски денови.

Инаку, согласно со Правилникот за доделување парична помош од Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ на РМ членовите на Синдиактот можат да остварат право на: парична помош за подолготрајно боледување; парична помош за лекување; парична помош за лекови и медицински помагала; парична помош во случај на загрозена материјална состојба на членот на Фондот; парична помош за новороденче; парична помош за прваче; парична помош за потешки последици од елементарни непогоди; парична помош за смрт на член на Фондот и смрт на член на неговото потесно семејство; парична помош за заминување во пензија; парична помош во случај на штрајк; парична помош во случај на отказ или претрпени финансиски последици поради синдикални активности; како и право на парична позајмица.

Правото за користење на неповратни средства од Фондот по горе наведените основи може да се оствари само еднаш во годината (еднократно) по било кој основ, освен во случаи кога се работи за барања за парична помош за новороденче, парична помош за прваче, парична помош за заминување во пензија, парична помош за смрт на член на Синдикатот или член на неговото потесно семејство и парична помош за елементарна непогода. Освен позајмицата, паричната помош по сите други основи е неповратна. Корисници на средствата на Фондот се сите членови на Синдикатот на УПОЗ кои уплатуваат средства согласно со Одлуката за финансирање, а правото на користење средства се стекнува после шест месеци членување.