Веднаш по завршување на состанокот на Синдикатот на УПОЗ и Здружението на судска администрација (ЗСА) одржан на 03.12.2018 година, претставници на Синдикатот и ЗСА беа во Министерството за правда и доставија предлог за измени на Законот на судска служба (ЗСС) со кои и вработените во судовите ќе добијат додатоци на плата во висина од 35%.

Од страна на Министерството за правда бевме информирани дека Министерката за правда веднаш дала одобрение овие измени итно да се објавата на веб сајтот www.ener.gov.mk со што официјално измените на ЗСС влегуваат во процедура.

Ова значи дека едно од барањата на Синдикатот на УПОЗ и ЗСА истакнато на состанокот е усвоено од страна на Министерството за правда, но за жал согласно законската постапка гласањето по измените на ЗСС во Собранието на Р. Македонија можеме да ги очекуваме најбрзо во средината на месец јануари 2019 година.

Поради ова Синдикатот на УПОЗ и ЗСА побараа во измените на ЗСС односно во преодните и завршните одредби на законот да се предвиди дека по усвојување на измените на вработените во судовите да им се исплатат додатоци на плата во висина од 35% за месец ноември како што тоа го добија судиите.  

Претседателот на Судскиот совет на Р. Македонија, по службена должност претседател и на Судскиот буџетски совет во текот на вчерашниот ден издаде соопштение со кое повторно се обиде да ја доведе јавноста во заблуда со давања на неточни или полу точни податоци и не вистини.

Во објавеното соопштение е наведено дека Претседателот на судскиот буџетски совет преземал и ќе преземал активности да се измени Законот за судска служба во поглед на измена на додатоците на плата за судските службеници, но овие додатоци сега ги добиле само судиите, а не и судските службеници бидејќи за тоа не постои законски основ.

Сакаме да го потсетиме Претседателот на Судскиот буџетски совет дека штрајкот во судовите во 2016 година беше организиран со едно основно барање, а тоа е и вработените во судовите да ги добијат додатоците од 35%, што можеше да се направи со измена на само еден член од Законот за судска служба. Од тука се поставува прашањето како тоа Претседателот на Судскиот совет преземал активности со цел да се измени законот и еве веќе презема скоро 3 години, а Законот за судска служба се уште не е изменет. Доколку претседателот на Судскиот буџетски совет сакаше, ова можеше да го направи уште пред почетокот на штрајкот во 2016 година, за време на штрајкот, по завршување на штрајкот, но ете му требаа скоро 3 години да излезе и да каже дека тој секогаш преземал и ќе презема активности за судската служба да добие некое право, но изгледа дека тие активности му се познати само на Караџовски.

Претседателот на Судскиот буџетски совет повторно се обидува да даде искривен слика за задржаните средства за штрајкот во 2016 година. Точно е дека членот 77 од Законот за судска служба предвидува дека за време на штрајкот службеникот има право на плата во висина од 60% од платата што ја примил во претходниот месец, но доколку Претседателот на судскиот совет има малку доблест ќе признае дека начинот на кој што средствата беа задржани е НЕЗАКОНСКИ, без издавање на поединечни решенија за задршка на плата, а самиот тој им наложи на Претседателите на судовите платата на штрајкувачите да ја скратат со наредба, свесно кршејќи ги позитивните законски норми.

Она што исто така е видно од ова соопштение е дека Претседателот на Судскиот буџетски совет сака да ја тргне вината од себе и да ја префрли на претседателите на судовите, и уште повеќе се обидува да ги натера вработените од судовите и јавните обвинителства едни против други, потенцирајќи во неговото соопштение дека јавнообвинителските службеници ги имале додатоците на плата а Синдикатот на УПОЗ за тоа не се бунел.  

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ), бара Судскиот буџетски совет и претседателот Караџоски да ја повлечат Одлуката за исплата на додатоци на плата за судиите во износ од 35% со што судиите ќе добијат зголемување за 21.000,00 денари, што ќе биде повисоко за 85% од редовните плати кои ги добиваат вработените во судската служба. Оваа срамна Одлука е долевање на масло на огнот кој гори од незадоволството од третманот на судските службеници во изминатите години, замрзнување на нивните плати и постојано зголемување на платите на судиите. Таа во ниту еден случај не може да ја подобри материјалната и социјално -  економската положба на вработените во администрацијата и правосудството.

Од овие причини Синдикатот на УПОЗ бара итна и неотповиклива оставка од Претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџоски и комплетниот состав на Судскиот буџетски совет, заради не поседување на морални вредности и предизвикување на состојба на хаос во судството.

,,Со оваа Одлука, Судскиот буџетски совет ја постигна целта и направи хаос и од тие причини можам слободно да кажам дека не гарантирам дека судовите ќе работат и како ќе работат бидејќи револтот е огромен што мислам дека Караџоски треба да ги посети сите судови и да им објасни како дојде до ова и дали има намера нешто да се направи во поглед на нивните барања”, изјави претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски на конференцијата за медиумите. 

Притоа Грујовски потсети дека во 2016 година судските службеници штрајкуваа токму поради овој дел од Законот за судски  службеници со цел да иницира промени со кои и судските службеници ќе бидат рамноправни во делот на додатоци на плати со судиите, јавно обвинителските служби и обвинителите. Тука е и дефектот. Извршната власт направи проблем, не беше ажурна и по речиси две години од нејзиното доаѓање не ги даде во процедура измените на Законот со коишто и судските службеници ќе бидат изедначени.

,,Од  тие причини бараме од Судскиот буџетски совет итно да ја отповика Одлуката за додатоци на судиите се до донесување на измените на Законот во итна постапка кој, пак, бараме да влезе во процедура веднаш во понеделник и со тоа судските службеници да бидат рамноправни и со судиите и со другите во правниот систем. Бараме потпишување во понеделник со претседателот на Судскиот буџетски совет како работодавач на вработените во судовите на Спогодба за да се вратат парите на вработените од судовите кои во 2016 година кои незаконски беа одземени за време на штрајкот во судовите лично од него што беше еден од поголемите негови гафови”, потенцираше на конференцијата за медиумите претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски.

Исто така, тој побара и поддршка и солидарност од судиите, како и тоа Здружението на судии да се  произнесе во врска со ова прашање бидејќи во судовите не работат само судиите.

Го постави и прашањето на легитимноста на донесената Одлука со оглед на фактот што Синдикатот тврди дека мандатот на Судскиот буџетски совет е веќе истечен. Синдикатот на УПОЗ заедно со Здружението на судските служби ќе донесат одлука за изразување на незадоволство која може да биде во вид на бојкотирање, штрајк и слично.

На прашањето на новинарите дали ќе го поддржат најавениот протест на КСС, Грујовски рече дека тие како Синдикат на УПОЗ се синдикат со најмногу штрајкови и протести и дека тогаш нив никој не ги поддржувал иако смета дека секоја борба за подобрување на правата на работниците е за поддршка

Како што беше договорено на Годишната конференција на Синдикатот на УПОЗ одржана на 06.11.2018 година, Министерството за правда организираше заедничка средба на Синдикатот на УПОЗ со Претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски заедно со Генералниот Секретар Трпе Деаноски, денес остварија работна средба организирана од Министерот за правда Проф. Д-р Рената Дескоска, со Претседателот на Судскиот Совет Зоран Караџовски за изнаоѓање конечни решенија во врска со враќањето на задржаните средства за време на штрајкот одржан во 2016 година и измените на Законот за судска служба во делот на додатоците на плата.

За двете прашања беше постигната согласност дека треба да се интензивираат и реализираат во најкус рок, заради што во наредната недела ќе се одржат работни состаноци за конечно затварање на овие две отворени и суштински прашања битни за судската служба.