Синдикатот на УПОЗ со иницијатива за промена на работното време и измена на Законот за празниците смета дека воведување на 7 часовно работно време е реално како што тоа го имаат и неколку други земји членки на Европската Унија како што се Франција, Данска, Италија, Холандија, Ирска, Белгија. Со измена на оваа одредба во Законот за работни односи би се утврдил 7 часовен работен ден, односно 35 часовна работна недела.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ), Пецо Грујовски на денешната конференција за медиумите ја информираше јавноста за Иницијативата на Синдикатот на УПОЗ за промена на работното време и измена на Законот за празниците. Оваа иницијатива доаѓа по прифаќањето на барањето за флексибилно работно време што го охрабри Синдикатот на УПОЗ на овој следен чекор бидејќи добрите иницијативи наидуваат на разбирање и прифаќање.

 

Тој смета дека ова е виситнски момент за поднесување на Иницијативата бидејќи Министерството за труд и социјална политика е во фаза на изработка на нов Закон за работните односи. Синдикатот на УПОЗ смета дека е вистинско време и Република Македонија да се приклучи на земјите членки од Европската унија и новите трендови според кои се намалува работното време и работната недела. Затоа, Синдикатот на УПОЗ предлага воведување на 7 часовно работно време како што е воведено веќе во неколку други земји членки на Европската Унија, како што се Франција, Данска, Италија, Холандија, Ирска, Белгија.

Со измена на оваа одредба во Законот за работни односи би се утврдил 7 часовен работен ден, односно 35 часовна работна недела.

Претседателот на УПОЗ Пецо Грујовски смета дека воведувањето на работното време од 7 часа на ден ќе овозможи добивање на неколку бенефиции.

,,Седумчасовното работно време ќе овозможи намалување на невработеноста затоа што се врши подобра распределба на трудот, односно има голем број вработени кои работат подолго од 8 часовното работно време, а од друга страна голем број на граѓани се невработени. Со намалување на работното време за 10,2% од секој работник, теоретски, ќе доведе до потреба работодавачите да ангажиаат дополнителен број на работници со што би се намалила и невработеноста. И од економски аспект има бенефит затоа што во услови на неорганизирана исхрана во органите на државната управа поскап е пладневниот оброк на вработените, а исто така зголемена е потрошувачката на топлинска и електрична енергија. Од социјален  аспект, пак, ќе се зголемат можностите за грижа кон семејството, за  релаксација и рекреација. Во недостаток на целодневна настава на децата-ученици  отежнато е нивното згрижување и семејно воспитување, што е спротивно со заложбите и политиките за  подобрување и зачувување на семејните вредности, а од биолошки аспект - работното време особено во попладневниот период не покажува особена креативност и продуктивност. Најголемата креативност и најголемиот дел од работата се завршува до 14:00 часот, а ова дотолку повеќе се има предвид дека според географската положба денот во Македонија започнува и завршува порано во однос на заподноевропските земји”, рече престедателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски.

Инаку, со сегашното решение во Законот за работните односи, односно ставовите 1 и 2 од членот 116 е предвидено дека полното работно време не смее да биде подолго од 40 часа неделно, а работната недела по правило трае 5 работни дена. Во ставот 3 од истиот член е наведено дека со Закон или Колективен договор може да се одреди пократко работно време од 40 часа неделно, меѓутоа не помалку од 36 часа неделно.

Во однос на иницијативата за измена на Законот за празници, Грујовски нагласи дека во 2007 година дотогашниот празник 2-ри јануари се укина како неработен, додека годинава со одлука на Влада повторно се прогласи како неработен.

,,Реакциите за ваквата одлука беа позитивни и кај вработените во администрацијата, а и стопанството позитивно ја оцени оваа одлука но поради кусиот период и планираните активности истата не беше во можност да ја спроведе. Бидејќи во овој период од годината, работните процеси се сведени на минимум како во јавниот, така и во приватниот сектор, а и многу компании и вработени ги спојуваат новогодишните и Божиќните празници предлагаме 2 јануари повторно да биде прогласен како празник во Република Македонија. Меѓународниот ден на трудот Први Мај е ден кој во најголем број држави во светот е празник на трудот и одбележувањето се практикува во знак на сеќавање на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците. Овој датум е прифатен и традиционално редовно во светот се организираат демонстрации во знак на одбележување на Меѓународен ден на трудот, изјави Грујовски и додаде дека Република Македонија има долга историја на прославување и одбележување на овој датум од историјата на работничкото движење и затоа треба да се продолжи со одбележување, односно покрај 1.Мај, и 2.Мај да биде прогласен за државен празник.

Иницијативата за прогласување на 2-ри јануари и 2-ри мај за неработни денови, како и за воведување на седумчасовен работен ден, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на (УПОЗ) ја поднесе до Владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика.

Почитувани членови на Синдикатот на УПОЗ,

Дозволете најпрвин во нашето прво обраќање до Вас оваа година да Ви ги честитаме празниците и да Ви посакаме успешна и плодна година на секој план!

А почетокот на секоја нова календарска година секогаш е добра можност да се сумира сработеното од претходната. И, кога ќе погледнеме наназад и ќе се потсетиме што побаравме, што добивме и што ни ветија дека ќе се исполни, ние како Синдикат на работниците од управата, правосудството и здруженијата на граѓани на Република Македонија можеме да бидеме задоволни.

Можеби некои нема да се сложат со нашата констатација, но аргументите се на наша страна! 

Конечно за прв пат после толку години на хибернација и тапкање во место започнавме конструктивен и реален дијалог со власта. Не очекувавме ниту дека тоа ќе биде лесно ниту дека дијалогот одма и веднаш ќе ги реши сите, со години наназад наталожени проблеми.

Сепак очекуваме годинава чекорите од страна на власта да бидат поцврсти и посигурни за заедно да обезбедиме поцврста и посигурна перспектива на синдикалното движење и синдикалните процеси во државава. Очекуваме вклученост во сите процеси коишто ги тангираат работниците и нивните права.

Изминатата година, се водеа дисциплински постапки во кој Синдикатот беше застапник за своите членови, и издвојува истите да не бидат казнети.

2018 година, повеќе синдикални организации, Општина Крива Паланка, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за транспорт и врски, Дирекција за заштита и спасување, Општина Битола и Агенција за катастар на недвижности почнаа со работа на колективните договори на ниво на работодавач, договори со кои ќе се унапредат правата на членовите на Синдикатот на УПОЗ очекуваме да со работодавачот изнајдеме заеднички јазик и истите да бидат потпишани, а потпишавме колективен договор во изминатата година во Државен инспекторат за земјоделство. Во периодот што следи, очекуваме поголем интерес на синдикалните организации за потпишување на колективни договори на ниво на работодавач.

Исто така во изминатата година, мораме да нампоменеме дека работната група на Синдикатот на УПОЗ, интензивно работеше на Гранскиот колективен договор за административните службеници, службениците вработени во правосудните органи и другите вработени во државната управа и правосудните органи, кој ќе биде исклучително важен за сите административни службеници, во кој Синдикатот на УПОЗ бара поголеми права од веќе постоечките. Очекуваме до крајот на јануари, истиот да биде потпишан.

Минатата година како и таа пред неа ја водевме битката за конечно враќање на неправедно задржаните средства за време на штрајкот во 2016 година. Очекуваме ова да го решиме многу брзо како што ни беше ветено.

И не само тоа! Почетокот на оваа година ќе биде во знакот на исправување на неправдата и израмнување на судските службеници со другите вработени во правосудството во делот на исплата на додатоци на плата. Овие измени на Законот на судска служба со кои и вработените во судовите ќе добијат додатоци на плата во висина од 35% се донесоа на крајот од 2018 година иако можеа да се донесат многу порано. Со тоа и судските службеници станаа дел од она што и правно се: дел без кој судска власт не може да функционира! Не може да има судења и водење судски спорови ако нема судска администрација која се грижи за админситративната страна на тие судски спорови.  Ова го знаат сите, но за жал еден добар дел од судкските власти овој факт го игнорираат и со тоа ги рагзневуваат судските службеници. Гневот на сите нас заврши со поднесување на кривична пријава против претседателот на судскиот совет на Република Македонија Зоран Караџовски, како и против членовите на Судскиот буџетски совет на Република Македонија поради основано сомнение за сторено кривично дело Злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 3 од Кривичниот законик на Република Македонија. Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Република Македонија (УПОЗ) и Здружението на судска администрација на Република Македонија (ЗСА) очекуваат Основното јавно обвинителство како надлежен орган за прогон да ги преземе сите соодветни дејства за кривично гонење на пријавените лица за сторените кривични дела.

Да заклучиме. Не чека година кога некои процеси ќе ги заокружиме и година кога други битни процеси ќе ги започнеме. И тоа веќе од утре!  

Со почит,

Синдикат на УПОЗ

Синдикат на УПОЗ и ЗСА како реакција на скандалозната и незаконски донесена Одлука за обезбедување средства за исплата на додатоци на плата на судии и членови на судскиот совет на Република Македонија за месеците септември и октомври 2018 година донесена од  Судскиот буџетски совет во понедленик ќе поднесе кривична пријава против претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски.

Ова го најави на денешната конференција за медиумите претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски кој рече дека очекувале претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски да се одважи и од морални причини да си поднесе оставка, но со оглед на тоа што до овој момент тоа не се случи тој се прашува дали има надлежна институција во државава која може да му застане на патот на злоупотребите и самоволието на овој човек.

 ,,Синдикатот на УПОЗ и ЗСА во понеделник ќе поднесат кривична пријава против Зоран Караџосвски заради очигледната злоупотреба на службената положба со двете Одлуки потпишани од него за исплата на додатоци на плата на судиите и на членовите на Судскиот совет. И правта и втората одлука на претседателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски се скандалозни бидејќи основа за исплата на плата на членови на Судски совет не постои, а уште поскандалозна е втората Одлука од 19 декември за ретроактивна исплата на плата на судиите и на членовите на советот, рече Грујовски и додаде:

,,Доколку судиите согласно со оваа Одлука ги примат додатоците за септември и октомври, а посебно ако тоа го направат и по втор пат членовите на Судскиот совет ќе станат соучесници во ова кривично дело што го направи претседателот на  Судскиот буџетски совет Зоран Караџовски. Но, не се само овие негови злоупотреби и прекршувања на законите. Имено, за време на штрајкот во 2016 година намалувајќи им ја платата на судските службеници се правдаше дека ако не постапи така ќе го прекрши членот од Законот за судска служба и со тоа ќе го оштети Буџетот на државата, и веднаш потоа го прекрши Законот и наместо со поедничени решенија штрајкувачите беа казнети со наредба до благајните да им се задржи 40 посто од платата. Како што реков, двете Одлуки за исплата на додатоци на плата се сканадалозни, и онаа од 30 ноември и онаа  од 19декември со која ретроактивно ќе се исплаќаат додатоци на плата на сите судии и членовите на Судскиот совет, подвлече на денешната конференција за медиумите претседателот на УПОЗ Пецо Грујовски.  

Тој рече дека Синдикатот на УПОЗ и ЗСА не се против додатоците на плата бидејќи тоа право им следува законски на судиите и доколку не им се исплати можат по судски пат да го остварат, а не со незаконска Одлука за ретроактивно исплаќање донесена од Судскиот буџетски совет.

Токму затоа, Грујовски го повика Караџовски којшто сака да се претставува како легалист да одговори на неколку прашања.

,,Го повикувам Караџовски да одговори: дали води сметка за законските основи само кога е во прашање судската служба и нивните права и ги казнува согласно со Законот, а безобразно го крши Законот кога се во прашање правата на судиите! Тој свесно и со намера прави злоупотреба на службената положба со неговите одлуки, особено со Одлуката за додаток на плата да добијат и членовите на Судскиот совет. Судските службеници за месец април 2017 година имаат добиено решенија за додаток на плата од 10 насто и тоа беше некое преодно решение заради коешто почуствувавме дека ќе има напредок и дека и судските службеници ќе го добијат тоа право. Меѓутоа тоа право не го остварија и затоа прашуваме зошто Судскиот буџетски совет досега не ги реализира овие решенија за судските службеници? Дали некој намерно ја провоцира судската служба да предизвика незадоволство кое може да има несогледливи последици затоа што е огромно незадоволството меѓу вработените од ова што се случува. За едни важат законите за други неважат!, рече Грујовски.

Синдикатот на УПОЗ и ЗСА побараа јавно да се произнесат членовите на Судскиот буџетски совет кои ја донеле оваа одлука на чело со Караџовски, кои се тие што евентуално не гласале за ваквата одлука, односно двете одлуки, или едногласно се донесени одлуките по онаа народната сложни калуѓери и во петок мрсат. Потенцираа дека право на додатоци на плата за посебни услови на работа имаат и јавните обвинители и јавнообвинителските службеници и дека тоа им го гарнатира Законот, но, тие не го остваруваат бидејќи во однос на судството немаат свој Буџет со кој располагаат.

 ,,Бараме итно да си ги остварат нивните  права во спротивно ќе бидеме принудени правата на вработените во јавните обвинителства да ги оствариме по судски пат бидејќи постои законски основ. Доколку дојде до штрајк, пак тој ќе биде досега најригорозен бидејќи луѓето се подготвени да ги затворат вратите, воопшто да не се работи дури ни итните предмети бидејќи револтот е огромен и затоа апелираме и до извршната и до судската власт посериозно да го сватат ова прашање. Ние долго апелираме до Владата, но досега споро одат работите и јас жалам што досега не се донесоа измените на Законот за судска служба во делот за додатоци на плата за и судските службеници да ги добијат тие права, заврши престедателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски обраќајќи се на денешната конференција за медиумите.

Право на додатоци на плата за посебни услови за работа имаат и јавните обвинители и јавнообвнинителските службеници, но тие не го остваруваат ова право бидејќи во однос на судството, тие немаат свој буџет со кој располагаат. Доколку итно не си ги остварат своите права, тие овие права ќе ги остварарат преку судски пат, што ќе нанесе штета на Буџетот на РМ. 

Сепак рече дека ќе бидат крајно претпазливи бидејќи се чини дека целта на Караџовски е намерна провокација за да предизвика повторно штрајк за кој повторно би ги казнил судските службеници и затоа доколку дојде до штрајк тој нема да трае повеќе од 60 дена, односно ќе трае два-три дена и би бил ригорозен и затоа повика на разум и седнување на заедничка маса за решавање на проблемите.

Синдикатот на УПОЗ и ЗСА остварија работна средба со претседателот на Владата на Република Македонија Зоран Заев, министерот за финансии  Драган Тевдовски и министерката за правда Рената Дескоска

Претставници на Синдикатот на работниците од управата, правосудството и здруженијата на граѓани на Република Македонија (УПОЗ) и Здружението на судска администрација (ЗСА) остварија работна средба со претседателот на Владата на Република Македонија Зоран Заев и министерот за финансии Драган Тевдовски и министерката за правда Рената Дескоска.

На средбата се донесоа заклучоци со кои ќе се решат моментално двата најакутни проблеми во судската служба, кои беа повод за одлуката за штрајк:

  • Итно донесување на измени на Законот за судска служба со кои и судските службеници ќе добијат додатоци на плата во висина до 35%, и
  • Враќање на задржаните средства за време на штрајкот во судовите од 2016 година.

По првото прашање претставниците на Владата на Р. Македонија земаа обврска до крајот на јануари 2019 година, во Собранието на Р. Македонија по скратена постапка да се изгласаат измените на Законот за судска служба, со кои и судските службеници ќе добијат додатоци на плата во висина до 35%.

 По однос на второто прашање се донесе заклучок дека во текот на јануари 2019 година, Владата на Република Македонија, Синдикатот на УПОЗ и ЗСА заеднички со соопштение ќе ги известат судските службеници за начинот на кој ќе бидат вратени задржаните средства за време на штрајкот во 2016 година.

На средбата се разговараше и за предлозите на Синдикатот на УПОЗ и ЗСА за формирање на посебно тело слично на Судскиот совет, чија функција би била да ги решава сите прашања поврзани со работата на судската служба бидејќи досегашната пракса покажува дека Судскиот совет и Судскиот буџетски совет работат исклучиво за подобрување на правата на судиите и воопшто не се ни трудат да ги унапредат правата на вработените во судовите.

Исто така, претседателот на Синдикатот на УПОЗ Пецо Грујовски побара во измените на Законот за судска служба и Законот за судски буџет, да се предвиди синдикатот да има свој претставник во Судскиот буџет и Советот на судска служба. Само на овој начин синдикатот ќе може и ќе има влијание понепосредно да ги застапува интересите на судската служба.